Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Akanthomyces tuberculatus »

História popisu - Akanthomyces tuberculatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 05.12.2018 22:03

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cordyceps tuberculata 1Akanthomyces tuberculatus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Lebert) Maire  1(Lebert) Spatafora, Kepler & B. Shrestha

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Akrophyton tuberculatum</b> <b>Lebert</b>, <i>Z. Wiss. Zool.</i>, Leipzig <b>9</b>: 448 (1858)<br><b>Cordyceps tuberculata</b> <b>(Lebert) Maire</b>, <i>Bull. Soc. Hist. nat. Afr. N.</i> <b>8</b>(7): 165 (1917)<br><b>Cordyceps tuberculata</b> <b>(Lebert) Maire</b>, <i>Bull. Soc. Hist. nat. Afr. N.</i> <b>8</b>(7): 165 (1917) <b><font color='#0000FF'>f. tuberculata</font></b>

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 11

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 112

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1820863


Úvodné znenie

Publikoval: Radovan Bednár
Dátum: 03.08.2010 21:47

žezlovka

Cordyceps tuberculata (Lebert) Maire
housenice