Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Medicago prostrata »

História popisu - Medicago prostrata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.04.2013 09:03

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1lucerna kosákovitá/Medicago falcata  1{10269}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 27.04.2013 09:02

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Slunné skalnaté a kamenité svahy, xerotermní trávníky. 1Slunné skalnaté a kamenité svahy, xerotermní trávníky na bazických horninách.

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku ohrozený druh (EN) V ČR silně ohrožený druh (C2) 1Na Slovensku ohrozený druh (EN). V ČR silně ohrožený druh (C2r).


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 27.04.2013 08:35

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Plodní stopky sehnuté, často zprohýbané, zpravidla delší než 3 mm, lusky spirálovitě stočené, nevytvářejí otvor kolem osy otáčení, koruna žlutá, listy čárkovité až úzce obkopinaté. Převzato Klíč ke květeně ČR

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1lucerna kosákovitá/Medicago falcata

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Slunné skalnaté a kamenité svahy, xerotermní trávníky.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku ohrozený druh (EN) V ČR silně ohrožený druh (C2)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 22.07.2010 09:52

lucerna rozprestretá

Medicago prostrata Jacq.
tolice rozprostřená

Vzácna huba
Výskyt: IV. - VIII.