Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Orobanche elatior »

História popisu - Orobanche elatior

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 07.09.2015 10:58

Význam:

Old VersionNew Version
1Vzácný druh, v poslední verzi červeného seznamu ČR (2012) je zařazena jako kriticky ohrožený, ubývající druh (C1t). Na Slovensku vedena v červeném seznamu jako ohrožený druh v kategorii zranitelný (VU). 1Vzácný druh, v poslední verzi červeného seznamu ČR (2012) je zařazena jako kriticky ohrožený, ubývající druh (C1t). Na Slovensku vedena v červeném seznamu jako kriticky ohrožený druh (CR).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 16.08.2013 13:27

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Může být zaměněna s příbuznými druhy se žlutou bliznou, zejména s druhem {10321}, která se může objevit na podobných biotopech, je však obvykle mnohem menší.  1Může být zaměněna s příbuznými druhy se žlutou bliznou, zejména s druhem {10321}, která se může objevit na podobných biotopech, je však obvykle o něco subtilnější a napadá jiné hostitele.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 09.07.2013 14:48

Význam:

Old VersionNew Version
1Vzácný druh, v poslední verzi červeného seznamu ČR (2012) je zařazena jako kriticky ohrožený, ubývající druh (C1t). 1Vzácný druh, v poslední verzi červeného seznamu ČR (2012) je zařazena jako kriticky ohrožený, ubývající druh (C1t). Na Slovensku vedena v červeném seznamu jako ohrožený druh v kategorii zranitelný (VU).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 14.02.2013 14:23

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné biotopy v pahorkatinách, zejména travnaté a křovinaté stráně na sprašové půdě, neroste na skalních stepích a jiných příliš suchých biotopech. Vyskytuje se v západní a severní Evropě, ve střední Evropě byla zjištěna v Polsku a v ČR (např. v Českém středohoří a na Moravě), na Slovensku zatím nebyl její výskyt oficiálně potvrzen, existuje však již několik nálezů z posledních let, které jsou zatím přezkoumávány odborníky (Strážovské vrchy, Štiavnické vrchy, Turčianská kotlina, Biele Karpaty, Slovenský kras). 1Výslunné biotopy v pahorkatinách, zejména travnaté a křovinaté stráně na sprašové půdě, neroste na skalních stepích a jiných příliš suchých biotopech. Vyskytuje se v západní a severní Evropě, ve střední Evropě byla zjištěna v Polsku a v ČR (např. v Českém středohoří a na Moravě), na Slovensku až do roku 2012 nebyl její výskyt oficiálně potvrzen, existuje však již více nálezů z posledních let, které jsou přezkoumávány odborníky (Strážovské vrchy, Štiavnické vrchy, Turčianská kotlina, Biele Karpaty, Slovenský kras).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 30.11.2012 12:51

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Nápadně vysoká rostlina (přes 40 cm), lodyžní listy zúžené, květenství husté, válcovitého tvaru, korunní trubky obloukově zakřivené, blizna žlutá, lodyha žlutohnědá (nikdy není zbarvená do červena), květy mívají někdy nádech do hnědofialova. 1Nápadně vysoká rostlina (přes 40 cm), lodyžní listy zúžené, květenství husté, válcovitého tvaru, korunní trubky obloukově zakřivené, blizna žlutá, lodyha žlutohnědá (zpravidla není zbarvená do červena), květy mívají někdy nádech do hnědofialova nebo růžovočervena.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Může být zaměněna s příbuznými druhy se žlutou bliznou, zejména s druhem {10321}, která se může objevit na podobných biotopech, je však obvykle mnohem menší.

Význam:

Old VersionNew Version
1Vzácný druh, může být zaměněn s příbuznými druhy se žlutou bliznou, zejména s druhem {10321}, která se může objevit na podobných biotopech, je však obvykle mnohem menší. V poslední verzi červeného seznamu ČR (2012) je zařazena jako kriticky ohrožený, ubývající druh (C1t). 1Vzácný druh, v poslední verzi červeného seznamu ČR (2012) je zařazena jako kriticky ohrožený, ubývající druh (C1t).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.08.2012 10:39

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné biotopy v pahorkatinách, zejména travnaté a křovinaté stráně na sprašové půdě, neroste na skalních stepích a jiných příliš suchých biotopech. Vyskytuje se v západní a severní Evropě, ve střední Evropě byla zjištěna v Polsku a v ČR (např. v Českém středohoří a na Moravě), na Slovensku zatím nebyl její výskyt oficiálně potvrzen, existuje však již několik nálezů z posledních let, které jsou zatím přezkoumávány odborníky (Strážovské vrchy, Štiavnické vrchy, Turčianská kotlina, Biele Karpaty). 1Výslunné biotopy v pahorkatinách, zejména travnaté a křovinaté stráně na sprašové půdě, neroste na skalních stepích a jiných příliš suchých biotopech. Vyskytuje se v západní a severní Evropě, ve střední Evropě byla zjištěna v Polsku a v ČR (např. v Českém středohoří a na Moravě), na Slovensku zatím nebyl její výskyt oficiálně potvrzen, existuje však již několik nálezů z posledních let, které jsou zatím přezkoumávány odborníky (Strážovské vrchy, Štiavnické vrchy, Turčianská kotlina, Biele Karpaty, Slovenský kras).

Význam:

Old VersionNew Version
1Vzácný druh, může být zaměněn s příbuznými druhy se žlutou bliznou, zejména s druhem {10321}, která se může objevit na podobných biotopech, je však obvykle mnohem menší. 1Vzácný druh, může být zaměněn s příbuznými druhy se žlutou bliznou, zejména s druhem {10321}, která se může objevit na podobných biotopech, je však obvykle mnohem menší. V poslední verzi červeného seznamu ČR (2012) je zařazena jako kriticky ohrožený, ubývající druh (C1t).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 06.06.2012 14:06

Význam:

Old VersionNew Version
1Vzácný druh, může být zaměněn s příbuznými druhy se žlutou bliznou, zejména s {10321}, která se může objevit na podobných biotopech, je však mnohem menší. 1Vzácný druh, může být zaměněn s příbuznými druhy se žlutou bliznou, zejména s druhem {10321}, která se může objevit na podobných biotopech, je však obvykle mnohem menší.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 06.06.2012 13:01

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné biotopy v pahorkatinách, zejména travnaté a křovinaté stráně na sprašové půdě, neroste na skalních stepích a jiných příliš suchých biotopech. Výskytuje se v západní a severní Evropě, ve střední Evropě byla zjištěna v Polsku a v ČR (např. v Českém středohoří a na Moravě), na Slovensku zatím nebyl její výskyt oficiálně potvrzen, existuje však jeden nález z CHKO Strážovské vrchy. 1Výslunné biotopy v pahorkatinách, zejména travnaté a křovinaté stráně na sprašové půdě, neroste na skalních stepích a jiných příliš suchých biotopech. Vyskytuje se v západní a severní Evropě, ve střední Evropě byla zjištěna v Polsku a v ČR (např. v Českém středohoří a na Moravě), na Slovensku zatím nebyl její výskyt oficiálně potvrzen, existuje však již několik nálezů z posledních let, které jsou zatím přezkoumávány odborníky (Strážovské vrchy, Štiavnické vrchy, Turčianská kotlina, Biele Karpaty).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 13.01.2012 10:03

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné biotopy v pahorkatinách, zejména travnaté a křovinaté stráně na sprašové půdě, neroste na skalních stepích a jiných příliš suchých biotopech. Výskytuje se v západní a severní Evropě, ve střední Evropě byla zjištěna v Polsku a v ČR (např. v Českém středohoří a na Moravě), na Slovensku zatím nebyl její výskyt prokázán. 1Výslunné biotopy v pahorkatinách, zejména travnaté a křovinaté stráně na sprašové půdě, neroste na skalních stepích a jiných příliš suchých biotopech. Výskytuje se v západní a severní Evropě, ve střední Evropě byla zjištěna v Polsku a v ČR (např. v Českém středohoří a na Moravě), na Slovensku zatím nebyl její výskyt oficiálně potvrzen, existuje však jeden nález z CHKO Strážovské vrchy.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 20.09.2011 09:58

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné biotopy v pahorkatinách, zejména travnaté a křovinaté stráně na sprašové půdě, neroste na skalních stepích a jiných příliš suchých biotopech. Výskytuje se v západní a severní Evropě, ve střední Evropě byla zjištěna v Polsku a v ČR, na Slovensku zatím nebyl výskyt prokázán. 1Výslunné biotopy v pahorkatinách, zejména travnaté a křovinaté stráně na sprašové půdě, neroste na skalních stepích a jiných příliš suchých biotopech. Výskytuje se v západní a severní Evropě, ve střední Evropě byla zjištěna v Polsku a v ČR (např. v Českém středohoří a na Moravě), na Slovensku zatím nebyl její výskyt prokázán.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 20.09.2011 09:38

Význam:

Old VersionNew Version
1Vzácný druh, může být zaměněn s příbuznými druhy se žlutou bliznou, zejména s Orobanche alsatica, která se vyskytuje na podobných biotopech. 1Vzácný druh, může být zaměněn s příbuznými druhy se žlutou bliznou, zejména s {10321}, která se může objevit na podobných biotopech, je však mnohem menší.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje téměř vždy na druhu nevädzník hlaváčovitý. 1Parazituje téměř vždy na druhu {7920}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 20.09.2011 09:33

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Orobanche borbasiana Beck Orobanche kochii F. W. Schultz Orobanche major auct. non L., nom. utique rej. prop. Orobanche ritro Gren. Orobanche stigmatodes Wimm. 1Orobanche borbasiana Beck; Orobanche centaureae scabiosae Holandre; Orobanche confusa F. W. Schultz; Orobanche major auct. non L., nom. utique rej. prop.; Orobanche stigmatodes Wimm.;

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Nápadně vysoká rostlina (přes 40 cm), lodyžní listy zúžené, květenství husté, válcovitého tvaru, korunní trubky obloukově zakřivené, blizna žlutá, lodyha žlutohnědá (nikdy není zbarvená do červena), květy mívají někdy nádech do hnědofialova.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Výslunné biotopy v pahorkatinách, zejména travnaté a křovinaté stráně na sprašové půdě, neroste na skalních stepích a jiných příliš suchých biotopech. Výskytuje se v západní a severní Evropě, ve střední Evropě byla zjištěna v Polsku a v ČR, na Slovensku zatím nebyl výskyt prokázán.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Vzácný druh, může být zaměněn s příbuznými druhy se žlutou bliznou, zejména s Orobanche alsatica, která se vyskytuje na podobných biotopech.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Parazituje téměř vždy na druhu nevädzník hlaváčovitý.


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 25.06.2010 22:39

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1záraza vyšší


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 25.06.2010 22:38

záraza väčšia

Orobanche elatior Sutton

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VII.