Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ophiocordyceps larvicola »

História popisu - Ophiocordyceps larvicola

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 11:59

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1( Quél.) Van Vooren 2009 1( Quél.) Van Vooren


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 17.06.2010 23:11

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Taliansko (typová položka), Francúzsko, Nemecko, Rusko, Kongo, Slovensko. Nachádzaná vzácne na niekoľkých lokalitách, aj nad 1000 m n.m. U nás v mladom dubovom lese, v chudobnom podraste, v machu, na juhovýchodnom svahu nad občasným potokom. Lokalita je obkolesená bohatým listnatým lesom tvoreným dubom, lipou, hrabom, vŕbou, hlohom, trnkou hostitelia: larvy chrobákov(Coleoptera) nálezy z Bielych Karpát sú na kukle v kokóne a dvoch larvách (po určení doplním) 1Taliansko (typová položka), Francúzsko, Nemecko, Rusko, Kongo, Slovensko. Nachádzaná vzácne na niekoľkých lokalitách, aj nad 1000 m n.m. U nás v mladom dubovom lese, v chudobnom podraste, v machu, na juhovýchodnom svahu nad občasným potokom. Lokalita je obkolesená bohatým listnatým lesom tvoreným dubom, lipou, čerešňou, hrabom, vŕbou, hlohom, trnkou a inými drevinami. Na vápenci. hostitelia: larvy chrobákov(Coleoptera) nálezy z Bielych Karpát sú na kukle v kokóne a dvoch larvách (po určení doplním)


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 17.06.2010 23:03

Výskyt do:

Old VersionNew Version
17 16

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Tenký, rovný, niekedy mierne ohnutý, špirálovite krútený, 3-6 cm dlhý, 1-1,5 mm hrubý, krehký, ľahko sa podĺžne lúpe a následne krúti. Typicky ružovo-fialový odtieň viac menej po celom povrchu ostáva intenzívny aj po vysušení. po prerezaní biely. S hostitelom spojený niekedy priamo, niekedy približne rovnako dlhými tenšímí hýfami vyrastajúcimi najčastejšie z hlavy parazitovaných lariev 1Tenký, rovný, niekedy mierne ohnutý, špirálovite krútený, 3-6 cm dlhý, 1-1,5 mm hrubý, krehký, ľahko sa podĺžne lúpe a následne krúti. Typicky ružovo-fialový odtieň viac menej po celom povrchu ostáva intenzívny aj po vysušení. Za čerstva po prerezaní biely. S hostitelom spojený niekedy priamo, niekedy približne rovnako dlhými tenšímí hýfami vyrastajúcimi najčastejšie z hlavy parazitovaných lariev

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Taliansko (typová položka), Francúzsko, Nemecko, Rusko, Kongo, Slovensko nachádzaná vzácne na niekoľkých lokalitách, aj nad 1000 m n.m. U nás v mladom dubovom lese, v chudobnom podraste, v machu, na juhovýchodnom svahu nad občasným potokom. Lokalita je obkolesená bohatým listnatým lesom tvoreným dubom, lipou, hrabom, vŕbou, hlohom, hostitelia: larvy chrobákov(Coleoptera) nálezy z Bielych Karpát sú na kukle v kokóne a dvoch larvách (po určení doplním) 1Taliansko (typová položka), Francúzsko, Nemecko, Rusko, Kongo, Slovensko. Nachádzaná vzácne na niekoľkých lokalitách, aj nad 1000 m n.m. U nás v mladom dubovom lese, v chudobnom podraste, v machu, na juhovýchodnom svahu nad občasným potokom. Lokalita je obkolesená bohatým listnatým lesom tvoreným dubom, lipou, hrabom, vŕbou, hlohom, trnkou hostitelia: larvy chrobákov(Coleoptera) nálezy z Bielych Karpát sú na kukle v kokóne a dvoch larvách (po určení doplním)


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 17.06.2010 22:58

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cordyceps larvicola 1Ophiocordyceps larvicola

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Quél. 1( Quél.) Van Vooren 2009

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Cordyceps larvicola Quél.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Nadzemná časť je 4-7 cm vysoká, periteciálna časť je jasne oddelená od stromy, huba najčastejšie vyrastá z hostitela jednotlivo (nález z Kovalovca potvrdzuje dve stromy z jednej kukly). Periteciálna časť a nosič sú väčšou časťou nad zemou a pokračujú stenšenou časťou nosiča k hostiteľovi zanorenému niekoľko cm v zemi.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Periteciálna časť: pretiahnutá, elipsovitá až cylindrická, k vrchu často širšia, 4-8 mm dlhá, 2-4 mm široká, niekedy s pozdĺžnym žliabkom. Peritéciá sú jednoduché, hrubo elipsovité až hruškovité, usporiadané po celom povrchu periteciálnej časti, ktorá je najčastejšie tmavohnedá, hnedá, niekedy svetlejšia s jemným ružovkastým nádychom. Ústia peritécií tmavšie na povrchu jasne viditelné. Spodná časť periteciálnej časti je ukončená typickým límčekom volne obopínajúcim nosič. Po prerezaní stredom tvorí límček a časť peritécií nezrastený "fráčik". Na reze jemne hnedá.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Tenký, rovný, niekedy mierne ohnutý, špirálovite krútený, 3-6 cm dlhý, 1-1,5 mm hrubý, krehký, ľahko sa podĺžne lúpe a následne krúti. Typicky ružovo-fialový odtieň viac menej po celom povrchu ostáva intenzívny aj po vysušení. po prerezaní biely. S hostitelom spojený niekedy priamo, niekedy približne rovnako dlhými tenšímí hýfami vyrastajúcimi najčastejšie z hlavy parazitovaných lariev

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Peritéciá: elipsovité až hruškovité, 340-450 x 200-280 mikrometrov Vrecká: 300-360 x 6,5-7,0 mikrometrov Výtrusy: nitkovité, 250-320 x 1,5-2,5 mikrometrov Segmenty výtrusov: u žezloviek netypicky guľovité, najčastejšie spojené po dvoch, troch, 2-3

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Taliansko (typová položka), Francúzsko, Nemecko, Rusko, Kongo, Slovensko nachádzaná vzácne na niekoľkých lokalitách, aj nad 1000 m n.m. U nás v mladom dubovom lese, v chudobnom podraste, v machu, na juhovýchodnom svahu nad občasným potokom. Lokalita je obkolesená bohatým listnatým lesom tvoreným dubom, lipou, hrabom, vŕbou, hlohom, hostitelia: larvy chrobákov(Coleoptera) nálezy z Bielych Karpát sú na kukle v kokóne a dvoch larvách (po určení doplním)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zriedkavá entomoparazitická huba, prvý nález pre územie Slovenska


Úvodné znenie

Publikoval: Stano Husár
Dátum: 15.06.2010 20:28

Žezlovka

Cordyceps larvicola Quél.
Housenice