Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Paxillus vernalis »

História popisu - Paxillus vernalis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 19.09.2018 17:36

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1335677


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 29.09.2014 19:06

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1čechratka statná

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 14.05.2010 18:44

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Watling


Úvodné znenie

Publikoval: Radovan Bednár
Dátum: 14.05.2010 18:42

Čechračka parková

Paxillus vernalis


Poznámka / Zaujímavosti:

Od podobnej čechračky podvinutej sa líši statnejšími plodnicami (priemer klobúka až 25 cm), v pomere k šírke klobúka krátkym hlúbikom, hrúbkou hlúbika až 5 cm. Rastie vo veľkom počte na jar a v skorom lete, najmä pod brezami, ale tvorí mykorízu aj s inými listnáčmi (dub, osika, lipa...)