Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Leptosphaeria acuta »

História popisu - Leptosphaeria acuta

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Patrik Mlčoch
Dátum: 04.08.2018 19:41

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Ampullina acuta</b> <b>(Fuckel) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 523 (1875)<br><b>Ampullina acuta</b> <b>(Fuckel) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 523 (1875) <b><font color='#0000FF'>var. acuta</font></b><br><b>Ampullina acuta var. longicolla</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 524 (1875)<br><b>Ampullina coniformis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 524 (1875)<br><b>Aposphaeria acuta</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 315 (1860)<br><b>Cryptosphaeria acuta</b> <b>(Hoffm.) Grev.</b>, <i>Fl. Edin.</i>: 360 (1824)<br><b>Heptameria acuta</b> <b>(Hoffm.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>18</b>(no. 86): 31 (1889)<br><b>Leptophoma acuta</b> <b>(Fuckel) H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>124</b>: 73 (1915)<br><b>Leptophoma urticae</b> <b>(Schulzer &amp; Sacc.) H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>124</b>: 73 (1915)<br><b>Leptosphaeria coniformis</b> <b>(Fr.) J. Schr&#246;t.</b> [as '<i>conformis</i>'], in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(3): 369 (1894) [1908]<br><b>Phoma acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 125 (1870) [1869-70]<br><b>Phoma acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 125 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>f. acuta</font></b><br><b>Phoma acuta f. ballotae</b> <b>P. Syd.</b><br><b>Phoma acuta f. ballotae</b> <b>Allesch.</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1</b>(6): 271 (1898)<br><b>Phoma acuta f. ballotae</b> <b>Th&#252;m.</b><br><b>Phoma acuta f. gentianae</b> <b>Roum.</b><br><b>Phoma acuta f. petasites</b> <b>Roum.</b><br><b>Phoma acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 125 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>subsp. acuta</font></b><br><b>Phoma urticae</b> <b>Schulzer &amp; Sacc.</b>, in Schulzer, <i>Ill. fung. Slav.</i>: no. 700 (1869)<br><b>Plenodomus acutus</b> <b>(Fuckel) Petr.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>19</b>(3-4): 192 (1921)<br><b>Pleospora acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 135 (1870) [1869-70]<br><b>Sphaeria acuta</b> <b>Moug. &amp; Nestl.</b>, <i>Stirpes voyeso-rhenanae</i>: no. 181 (1826)<br><b>Sphaeria acuta</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Veg. Crypt.</i> <b>1</b>: 22 (1787)<br><b>Sphaeria coniformis</b> <b>Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>(ser. 3, tom. 6): 109 (1819) 1<b>Ampullina acuta</b> <b>(Fuckel) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 523 (1875)<br><b>Ampullina acuta</b> <b>(Fuckel) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 523 (1875) <b><font color='#0000FF'>var. acuta</font></b><br><b>Ampullina acuta var. longicolla</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 524 (1875)<br><b>Ampullina coniformis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 524 (1875)<br><b>Aposphaeria acuta</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 315 (1860)<br><b>Cryptosphaeria acuta</b> <b>(Hoffm.) Grev.</b>, <i>Fl. Edin.</i>: 360 (1824)<br><b>Heptameria acuta</b> <b>(Hoffm.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>18</b>(no. 86): 31 (1889)<br><b>Leptophoma acuta</b> <b>(Fuckel) H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>124</b>: 73 (1915)<br><b>Leptophoma urticae</b> <b>(Schulzer &amp; Sacc.) H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>124</b>: 73 (1915)<br><b>Leptosphaeria coniformis</b> <b>(Fr.) J. Schr&#246;t.</b> [as '<i>conformis</i>'], in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(3): 369 (1894) [1908]<br><b>Phoma acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 125 (1870) [1869-70]<br><b>Phoma acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 125 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>f. acuta</font></b><br><b>Phoma acuta f. ballotae</b> <b>P. Syd.</b><br><b>Phoma acuta f. ballotae</b> <b>Allesch.</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1</b>(6): 271 (1898)<br><b>Phoma acuta f. ballotae</b> <b>Th&#252;m.</b><br><b>Phoma acuta f. gentianae</b> <b>Roum.</b><br><b>Phoma acuta f. petasites</b> <b>Roum.</b><br><b>Phoma acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 125 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>subsp. acuta</font></b><br><b>Phoma urticae</b> <b>Schulzer &amp; Sacc.</b>, in Schulzer, <i>Ill. fung. Slav.</i>: no. 700 (1869)<br><b>Plenodomus acutus</b> <b>(Fuckel) Petr.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>19</b>(3-4): 192 (1921)<br><b>Pleospora acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 135 (1870) [1869-70]<br><b>Sphaeria acuta</b> <b>Moug. &amp; Nestl.</b>, <i>Stirpes voyeso-rhenanae</i> <b>2</b>: no. 181 (1811)<br><b>Sphaeria acuta</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Veg. Crypt.</i> <b>1</b>: 22 (1787)<br><b>Sphaeria coniformis</b> <b>Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>, ser. 3 <b>40</b>: 109 (1819)

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Na kopřivách roste pouze Leptosphaeria acuta a Leptosphaeria doliolum, liší se mikroskopicky charakterem askospor a navíc Leptosphaeria doliolum i makroskopicky koncentricky rýhovanými pseudotheciemi.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Specializovaně saprofytický taxon vyskytující se pouze na stoncích Urtica dioica. Z mého výzkumu fruktifikační dynamiky jasně vyplývá, že v zimním období, přibližně do začátku března převažují jen anamorfní stádia a teleomorfy se objevují jen vzácně, nejčastěji spíše v mrtvém stavu, někdy se zachovalými vřecky a askosporami a přibližně od března se vyskytují teleomorfy až do podzimu, s fruktifikačním maximem v průběhu léta za příznivých klimatických podmínek.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Obě stádia jsou saprofytická, taxon nejspíš nikdy nenapadá živé rostliny.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Taxon nebyl dosud sekvenován a i když databáze MycoBank, IF a další novější literatura (Müller, Shoemaker) akceptují taxonomické zařazení do rodu Leptosphaeria, podle mého názoru je tento druh některými mikroskopickými znaky (charakter askospor apod.) spíše příbuzný s druhy fylogeneticky zařazenými do rodu Plenodomus. Nejspíš se proto tento taxon po fylogenetické analýze bude řadit mimo Leptosphaeriaceae s.s. a nejspíše do Leptosphaeriaceae s.l. Nesprávnost zařazení tohoto taxonu do rodu Leptosphaeria taktéž potvrzují mé první fylogenetické analýzy sekvencí genů ITS, LSU a SSU. Leptosphaeria acuta je dobrým modelovým příkladem při studiu specializovaného saprofytismu.


Zmeny urobil: Dr.Ing. Dalibor Matýsek
Dátum: 30.03.2016 10:50

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Moug. & Nestl.) P. Karst. 1(Fuckel) P. Karst.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Ampullina acuta</b> <b>(Fuckel) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 523 (1875)<br><b>Ampullina acuta</b> <b>(Fuckel) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 523 (1875) <b><font color='#0000FF'>var. acuta</font></b><br><b>Ampullina acuta var. longicolla</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 524 (1875)<br><b>Ampullina coniformis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 524 (1875)<br><b>Aposphaeria acuta</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 315 (1860)<br><b>Cryptosphaeria acuta</b> <b>(Hoffm.) Grev.</b>, <i>Fl. Edin.</i>: 360 (1824)<br><b>Heptameria acuta</b> <b>(Hoffm.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>18</b>(no. 86): 31 (1889)<br><b>Leptophoma acuta</b> <b>(Fuckel) H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>124</b>: 73 (1915)<br><b>Leptophoma urticae</b> <b>(Schulzer &amp; Sacc.) H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>124</b>: 73 (1915)<br><b>Leptosphaeria coniformis</b> <b>(Fr.) J. Schr&#246;t.</b> [as '<i>conformis</i>'], in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.2</b>(3): 369 (1894) [1908]<br><b>Phoma acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 125 (1870) [1869-70]<br><b>Phoma acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 125 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>f. acuta</font></b><br><b>Phoma acuta f. ballotae</b> <b>P. Syd.</b><br><b>Phoma acuta f. ballotae</b> <b>Allesch.</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1</b>(6): 271 (1898)<br><b>Phoma acuta f. ballotae</b> <b>Th&#252;m.</b><br><b>Phoma acuta f. gentianae</b> <b>Roum.</b><br><b>Phoma acuta f. petasites</b> <b>Roum.</b><br><b>Phoma acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 125 (1870) [1869-70] <b><font color='#0000FF'>subsp. acuta</font></b><br><b>Phoma urticae</b> <b>Schulzer &amp; Sacc.</b>, in Schulzer, <i>Ill. fung. Slav.</i>: no. 700 (1869)<br><b>Plenodomus acutus</b> <b>(Fuckel) Petr.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>19</b>(3-4): 192 (1921)<br><b>Pleospora acuta</b> <b>Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 135 (1870) [1869-70]<br><b>Sphaeria acuta</b> <b>Moug. &amp; Nestl.</b>, <i>Stirpes voyeso-rhenanae</i>: no. 181 (1826)<br><b>Sphaeria acuta</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Veg. Crypt.</i> <b>1</b>: 22 (1787)<br><b>Sphaeria coniformis</b> <b>Fr.</b>, <i>K. svenska Vetensk-Akad. Handl.</i>(ser. 3, tom. 6): 109 (1819)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1211623


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 16.04.2010 22:44

drobnosférka

Leptosphaeria acuta (Moug. & Nestl.) P. Karst.
drobnička ostrá