Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rhizocarpon oederi »

História popisu - Rhizocarpon oederi

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 05.08.2017 11:41

Význam:

Old VersionNew Version
1VU zraniteľný (vulnerable)  1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.05.2017 21:15

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1zemepisník 1zemepisník hrdzavý

Význam:

Old VersionNew Version
1zraniteľný taxón (V) 1VU zraniteľný (vulnerable)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Thallus: kôrovitý, ružice 2-5 cm, popraskaný na areoly 0,4-0,8 mm, matno okrový až tmavo hrdzavo sfarbený Prothallus: čierny, niekedy nezreteľný Apothecia: malé do 0,5 mm, často zoskupené, čierne, pomúčené, často so zvlneným okrajom, spočiatku preliačené no potom vypuklé Reakcie: negatívne Substrát: na kremičitých horninách bohatých na železo, často v okolí banských diel, haldách a na bridliciach Podobná Lecidea lithophila tiež Lecidea silacea, ktorej apothecia sú vypuklé, nie zvlnené, má odlišné spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_R/Rhizocarpon_oederi.htm  http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-283.html http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55548 http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=405&lang=en


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Aspicilia oederi</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, (1852)<br><b>Biatora oederi</b> <b>(Weber) Hepp</b>, (1860)<br><b>Buellia oederi</b> <b>(Weber) Rostr.</b>, (1871)<br><b>Diplotomma oederi</b> <b>(Weber) Jatta</b>, (1900)<br><b>Lecidea oederi</b> <b>Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 49 (1803)<br><b>Lichen oederi</b> <b>Weber</b>, <i>Spicil. fl. goetting.</i>: 182 (1778)<br><b>Patellaria oederi</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Revta Period. Lav. Imp. Reale Acad., Padova</i> <b>1</b>(3) (1852) [1851-52]<br><b>Rhizocarpon petraeum var. oederi</b> <b>(Weber) K&#246;rb.</b><br><b>Urceolaria oederi</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, (1826)<br><b>Verrucaria oederi</b> <b>(Weber) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 188 (1796) 1<b>Aspicilia oederi</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Ric. auton. lich. crost.</i> (Verona): 39 (1852)<br><b>Biatora oederi</b> <b>(Weber) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 508 (1860)<br><b>Buellia oederi</b> <b>(Weber) Rostr.</b>, (1871)<br><b>Diplotomma oederi</b> <b>(Weber) Jatta</b>, (1900)<br><b>Lecidea oederi</b> <b>Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 49 (1803)<br><b>Lichen oederi</b> <b>Weber</b>, <i>Spicil. fl. goetting.</i>: 182 (1778)<br><b>Patellaria oederi</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Revta Period. Lav. Imp. Reale Acad., Padova</i> <b>1</b>(3): 261 (1852) [1851-52]<br><b>Rhizocarpon petraeum var. oederi</b> <b>(Weber) K&#246;rb.</b><br><b>Urceolaria oederi</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, (1826)<br><b>Verrucaria oederi</b> <b>(Weber) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 188 (1796) [1795]


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen oederi Weber; Rhizocarpon petraeum var. oederi (Weber) Körb.; 1<b>Aspicilia oederi</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, (1852)<br><b>Biatora oederi</b> <b>(Weber) Hepp</b>, (1860)<br><b>Buellia oederi</b> <b>(Weber) Rostr.</b>, (1871)<br><b>Diplotomma oederi</b> <b>(Weber) Jatta</b>, (1900)<br><b>Lecidea oederi</b> <b>Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 49 (1803)<br><b>Lichen oederi</b> <b>Weber</b>, <i>Spicil. fl. goetting.</i>: 182 (1778)<br><b>Patellaria oederi</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Revta Period. Lav. Imp. Reale Acad., Padova</i> <b>1</b>(3) (1852) [1851-52]<br><b>Rhizocarpon petraeum var. oederi</b> <b>(Weber) K&#246;rb.</b><br><b>Urceolaria oederi</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, (1826)<br><b>Verrucaria oederi</b> <b>(Weber) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 188 (1796)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1404051


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.03.2010 20:21

zemepisník

Rhizocarpon oederi (Weber) Körb.
mapovník Oederův


Význam:

zraniteľný taxón (V)

Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník