Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Xanthocarpia crenulatella »

História popisu - Xanthocarpia crenulatella

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 09:00

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, niekedy dobre vyvinutý a ohraničený, niekedy nenápadný, zriedka popraskaný, svetložltý Prothallus: chýba Pycnidia: nepozorované Apothecia: vzácne alebo málo početné, roztrúsené 0,5-0,8 mm, disky ploché až mierne vypuklé, prisadnuté, žlto oranžové, okraj výrazný, bledší Reakcie: K+ purpurová Substrát: vápnité horniny, menej častý na betóne, murive Patrí k veľmi variabilným druhom, podobná Caloplaca lactea má prakticky neviditeľný thallus, apothecia veľmi malé 0,1-0,3 mm Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=836&lang=en  1Thallus: kôrovitý, niekedy dobre vyvinutý a ohraničený, niekedy nenápadný, zriedka popraskaný, svetložltý Prothallus: chýba Pycnidia: nepozorované Apothecia: vzácne alebo málo početné, roztrúsené 0,5-0,8 mm, disky ploché až mierne vypuklé, prisadnuté, žlto oranžové, okraj výrazný, bledší Reakcie: K+ purpurová Substrát: vápnité horniny, menej častý na betóne, murive Patrí k veľmi variabilným druhom, podobná Caloplaca lactea má prakticky neviditeľný thallus, apothecia veľmi malé 0,1-0,3 mm Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=836&lang=en http://www.sharnoffphotos.com/lichens/caloplaca_crenulatella_group.html http://dbiodbs.univ.trieste.it/italic/italic42?specie=310&us=admin


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 15:26

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca crenulatella 1Xanthocarpia crenulatella

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Nyl.) H. Olivier 1(Nyl.) Frödén, Arup & Søchting

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lecanora crenulatella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>69</b>: 461 (1886)<br><b>Placodium crenulatellum</b> <b>(Nyl.) A.L. Sm.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 210 (1918) 1<b>Caloplaca crenulatella</b> <b>(Nyl.) H. Olivier</b>, <i>M&#233;m. Soc. natn. Sci. nat. Cherbourg</i> <b>37</b>: 110 (1909)<br><b>Lecanora crenulatella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>69</b>: 461 (1886)<br><b>Placodium crenulatellum</b> <b>(Nyl.) A.L. Sm.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 210 (1918)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Thallus: kôrovitý, niekedy dobre vyvinutý a ohraničený, niekedy nenápadný, zriedka popraskaný, svetložltý Prothallus: chýba Pycnidia: nepozorované Apothecia: vzácne alebo málo početné, roztrúsené 0,5-0,8 mm, disky ploché až mierne vypuklé, prisadnuté, žlto oranžové, okraj výrazný, bledší Reakcie: K+ purpurová Substrát: vápnité horniny, menej častý na betóne, murive Patrí k veľmi variabilným druhom, podobná Caloplaca lactea má prakticky neviditeľný thallus, apothecia veľmi malé 0,1-0,3 mm Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=836&lang=en

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1381465 1802124


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Nyl.) H. Olivier 1909 1(Nyl.) H. Olivier

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lecanora crenulatella Nyl. 1886; Placodium crenulatellum (Nyl.) A.L. Sm.; 1<b>Lecanora crenulatella</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Jena <b>69</b>: 461 (1886)<br><b>Placodium crenulatellum</b> <b>(Nyl.) A.L. Sm.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i> <b>1</b>: 210 (1918)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1381465


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 05.03.2010 07:45

krásnica

caloplaca crenulatella (Nyl.) H. Olivier 1909
krásnice zoubkatá


Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník