Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Calogaya arnoldii »

História popisu - Calogaya arnoldii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 07:27

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, lúčovitý, malý, 1-2(-3) cm priemer, oranžovo žltý neskôr červeno oranžové, laloky 1-3 mm, trochu vypuklé a pevne prisadnuté k podkladu na špičkách, bez pruiny Prothallus: obvykle chýba alebo je nenápadný Apothecia: pomerne vzácne, 0,2-0,5 mm, disky ploché, oranžovo červené, s dobre diferencovaným oranžovým okrajom Reakcie: K+ purpurová Substrát: slnečné zvislé vápencové a dolomitové skaly Podobná Caloplaca scopulorum je menej oranžová, tvorí väčšie a pravidelnejšie ružice, rastie na menej osvetlených miestach; Caloplaca saxicola je husto pruinózna Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_arnoldii.html 1Thallus: kôrovitý, lúčovitý, malý, 1-2(-3) cm priemer, oranžovo žltý neskôr červeno oranžové, laloky 1-3 mm, trochu vypuklé a pevne prisadnuté k podkladu na špičkách, bez pruiny Prothallus: obvykle chýba alebo je nenápadný Apothecia: pomerne vzácne, 0,2-0,5 mm, disky ploché, oranžovo červené, s dobre diferencovaným oranžovým okrajom Reakcie: K+ purpurová Substrát: slnečné zvislé vápencové a dolomitové skaly Podobná Caloplaca scopulorum je menej oranžová, tvorí väčšie a pravidelnejšie ružice, rastie na menej osvetlených miestach; Calogaya pusilla je husto pruinózna Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_arnoldii.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-513.html http://www.aphotofungi.com/lichen_caloplaca_arnoldii.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 15:00

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca arnoldii 1Calogaya arnoldii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Wedd.) Zahlbr. ex Ginzb. 1(Wedd.) Arup, Frödén & Søchting

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lecanora arnoldii Wedd.; Caloplaca miniatula Nyl.; 1<b>Caloplaca arnoldii</b> <b>(Wedd.) Zahlbr. ex Ginzb.</b>, <i>Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-Naturwiss. Kl. <b>92</b>: 319 (1915)<br><b>Caloplaca arnoldii</b> <b>(Wedd.) Zahlbr. ex Ginzb.</b>, <i>Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-Naturwiss. Kl. <b>92</b>: 319 (1915) <b><font color='#0000FF'>subsp. arnoldii</font></b><br><b>Caloplaca arnoldii</b> <b>(Wedd.) Zahlbr. ex Ginzb.</b>, <i>Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-Naturwiss. Kl. <b>92</b>: 319 (1915) <b><font color='#0000FF'>var. arnoldii</font></b><br><b>Caloplaca miniatula</b> <b>(Nyl.) Zahlbr.</b>, <i>Cat. Lich. Univers.</i> <b>7</b>: 248 (1931)<br><b>Caloplaca murorum f. miniatula</b> <b>(Nyl.) Ozenda &amp; Clauzade</b>, <i>Les Lichens</i> (Paris): 776 (1970)<br><b>Caloplaca saxicola subsp. arnoldii</b> <b>(Wedd.) Clauzade &amp; Cl. Roux</b>, <i>Bull. Soc. bot. Centre-Ouest</i>, Nouv. s&#233;r., num. spec. <b>7</b>: 824 (1985)<br><b>Gasparrinia arnoldii</b> <b>(Wedd.) Oxner</b>, <i>Tab. Opred. Rodov Vidov Seme&#301;stva Kaloplakovykh (Caloplacaceae Zahlbr.) Flory Lisha&#301;nikov SSSR</i> (Kiev): 31 (1990)<br><b>Gasparrinia arnoldii</b> <b>(Wedd.) Oxner</b>, <i>Tab. Opred. Rodov Vidov Seme&#301;stva Kaloplakovykh (Caloplacaceae Zahlbr.) Flory Lisha&#301;nikov SSSR</i> (Kiev): 31 (1990) <b><font color='#0000FF'>var. arnoldii</font></b><br><b>Lecanora arnoldii</b> <b>Wedd.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>23</b>: 96 (1876)<br><b>Lecanora miniatula</b> <b>Nyl.</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>66</b>: 98 (1883)<br><b>Lecanora tegularis f. arnoldii</b> <b>(Wedd.) Nyl.</b> [as '<i>arnoldi</i>'], in Crombie, <i>Monogr. Lich. Brit.</i> <b>1</b>: 361 (1894)<br><b>Physcia arnoldii</b> <b>(Wedd.) Arnold</b>, <i>Flora</i>, Regensburg <b>64</b>: 310 (1881)<br><b>Physcia miniata f. arnoldii</b> <b>(Wedd.) Arnold</b> [as '<i>arnoldii</i>'], <i>Flora</i>, Regensburg <b>67</b>: 248 (1884)<br><b>Placodium arnoldii</b> <b>(Wedd.) H. Olivier</b>, <i>M&#233;m. Soc. natn. Sci. nat. Cherbourg</i> <b>37</b>: 91 (1909)<br><b>Placodium miniatulum</b> <b>(Nyl.) H. Olivier</b>, <i>M&#233;m. Soc. natn. Sci. nat. Cherbourg</i> <b>37</b>: 92 (1909)<br><b>Placodium murorum f. arnoldii</b> <b>(Wedd.) A.L. Sm.</b>, <i>Monogr. Brit. Lich.</i>, Edn 2 <b>1</b>: 202 (1918)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Thallus: kôrovitý, lúčovitý, malý, 1-2(-3) cm priemer, oranžovo žltý neskôr červeno oranžové, laloky 1-3 mm, trochu vypuklé a pevne prisadnuté k podkladu na špičkách, bez pruiny Prothallus: obvykle chýba alebo je nenápadný Apothecia: pomerne vzácne, 0,2-0,5 mm, disky ploché, oranžovo červené, s dobre diferencovaným oranžovým okrajom Reakcie: K+ purpurová Substrát: slnečné zvislé vápencové a dolomitové skaly Podobná Caloplaca scopulorum je menej oranžová, tvorí väčšie a pravidelnejšie ružice, rastie na menej osvetlených miestach; Caloplaca saxicola je husto pruinózna Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_arnoldii.html

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1381358 1802314


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Wedd.) Zahlbr. 1(Wedd.) Zahlbr. ex Ginzb.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1381358


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.02.2010 21:03

krásnica

Caloplaca arnoldii (Wedd.) Zahlbr.
krásnice arnoldiho


Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník