Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Clavulinopsis luteoalba »

História popisu - Clavulinopsis luteoalba

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 02.01.2020 11:37

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Clavaria luteoalba</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>2</b>(2): 66 (1904) [1903]<br><b>Clavulinopsis filipes</b> <b>Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 694 (1950)<br><b>Clavulinopsis luteoalba var. latispora</b> <b>Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 375 (1950)<br><b>Clavulinopsis luteoalba var. longispora</b> <b>Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i> <b>1</b>: 694 (1950) 1<b>Clavaria luteoalba</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>2</b>(2): 66 (1904) [1903]<br><b>Clavaria luteoalba f. montana</b> <b>Coker</b>, <i>J. Elisha Mitchell scient. Soc.</i> <b>63</b>: 55 (1947)<br><b>Clavulinopsis filipes</b> <b>Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera</i>, (Annals of Botany Memoirs No. 1): 694 (1950)<br><b>Clavulinopsis luteoalba var. latispora</b> <b>Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera</i>, (Annals of Botany Memoirs No. 1): 375 (1950)<br><b>Clavulinopsis luteoalba var. longispora</b> <b>Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera</i>, (Annals of Botany Memoirs No. 1): 694 (1950)<br><b>Clavulinopsis luteoalba var. subfusispora</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Acta Mus. Nat. Prag.</i> <b>15B</b>(2): 120 (1959)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 06.11.2012 09:38

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kyjovečka žlutobílá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Rea) Corner

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Clavaria luteoalba</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>2</b>(2): 66 (1904) [1903]<br><b>Clavulinopsis filipes</b> <b>Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 694 (1950)<br><b>Clavulinopsis luteoalba var. latispora</b> <b>Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 375 (1950)<br><b>Clavulinopsis luteoalba var. longispora</b> <b>Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i> <b>1</b>: 694 (1950)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1295064


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 21.01.2002 00:00

pakonárovka žltobiela

Clavulinopsis luteoalba