Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verrucaria baldensis »

História popisu - Verrucaria baldensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 23.07.2017 21:52

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Thallus: kôrovitý, celistvý, biely alebo svetlo šedý Prothallus: úzky, tmavý, okrajový Apothecia: početné, malé, perithecia takmer zanorené, zanechávajú drobné jamky po rozpade Reakcie: negatívne Substrát: na tvrdých vápencoch, múroch a pomníkoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-245.html


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:22

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Bagliettoa baldensis 1Verrucaria baldensis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(A. Massal.) Vězda 1A. Massal.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Verrucaria baldensis A. Massal.; Amphoridium baldense (A. Massal.) A. Massal.; 1<b>Bagliettoa baldensis</b> <b>(A. Massal.) V&#283;zda</b>, in Poelt &amp; V&#283;zda, <i>Biblthca Lichenol.</i> <b>16</b>: 363 (1981)<br><b>Protobagliettoa baldensis</b> <b>(A. Massal.) Serv&#237;t ex J. Nowak &amp; Tobol.</b>, <i>Porosty Polskie</i> (Warszawa/Krakow): 1118 (1975)<br><br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1408766


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 22.01.2010 18:50

Bagliettoa baldensis (A. Massal.) Vězda


Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník