Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lepiota oreadiformis »

História popisu - Lepiota oreadiformis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 30.07.2018 13:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus clypeolarius var. pratensis</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> (Paris): tab. 105 (1789)<br><b>Lepiota clypeolaria var. pratensis</b> <b>(Bull.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 62 (1876) [1878]<br><b>Lepiota gracilis var. laevigata</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>2</b>(no. 1): 52 (1915)<br><b>Lepiota laevigata</b> <b>(J.E. Lange) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 47 (1923)<br><b>Lepiota oreadiformis var. laevigata</b> <b>(J.E. Lange) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>22</b>(no. 88): 28 (1993)<br><b>Lepiota oreadiformis</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>1</b>: 215 (1920) <b><font color='#0000FF'>var. oreadiformis</font></b><br><b>Lepiota pratensis</b> <b>(Bull.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>1</b>: 58 (1909)<br><b>Lepiota rocabrunae</b> <b>Consiglio &amp; Migl.</b>, <i>Revta Catal. Micol.</i> <b>24</b>: 229 (2002)

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 14

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1273011


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 01.01.2012 19:49

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Velen.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 14.08.2005 11:19

bedlička tanečnicovitá

Lepiota oreadiformis
bedla špičkovitá

Nejedlá huba
Výskyt: IX. - XI.