Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Parmelina tiliacea »

História popisu - Parmelina tiliacea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 16:00

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen tiliaceus Hoffm.; Imbricaria tiliacea (Hoffm.)Körb.; Parmelia scortea (Ach.) Ach.; 1<b>Imbricaria quercifolia var. tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 855 (1867)<br><b>Imbricaria quercina var. scortea</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamark &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 187 (1805)<br><b>Imbricaria scortea</b> <b>(Ach.) Jatta</b>, <i>Nuovo G. bot. ital.</i> <b>9</b>: 469 (1902)<br><b>Imbricaria tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>28</b>: 128 (1850)<br><b>Imbricaria tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>28</b>: 128 (1850) <b><font color='#0000FF'>f. tiliacea</font></b><br><b>Imbricaria tiliacea var. scortea</b> <b>(Ach.) Rabenh.</b>, <i>Flecht. Europ.</i> <b>9</b>: no. 237 (1857)<br><b>Imbricaria tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>28</b>: 128 (1850) <b><font color='#0000FF'>var. tiliacea</font></b><br><b>Lichen scorteus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 119 (1799) [1798]<br><b>Lichen tiliaceus</b> <b>Hoffm.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 96 (1784)<br><b>Lobaria tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 149 (1796) [1795]<br><b>Parmelia quercifolia var. scortea</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Sched. Crit. Lich. Suec. Exsicc.</i> <b>10</b>: 174 (1856)<br><b>Parmelia quercifolia var. tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 44 (1850)<br><b>Parmelia saxatilis var. tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Spreng.</b>, <i>Fl. halensis</i>, Edn 2: 525 (1832)<br><b>Parmelia scortea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 215 (1803)<br><b>Parmelia scortea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 215 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. scortea</font></b><br><b>Parmelia scortea</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 215 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. scortea</font></b><br><b>Parmelia tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 215 (1803)<br><b>Parmelia tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 215 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. tiliacea</font></b><br><b>Parmelia tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 215 (1803) <b><font color='#0000FF'>subsp. tiliacea</font></b><br><b>Parmelia tiliacea var. scortea</b> <b>(Ach.) Duby</b>, <i>Bot. Gall.</i>, Edn 2 (Paris) <b>2</b>: 601 (1830)<br><b>Parmelia tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 215 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. tiliacea</font></b><br><b>Parmelina tiliacea</b> <b>(Hoffm.) Hale</b>, <i>Phytologia</i> <b>28</b>(5): 481 (1974) <b><font color='#0000FF'>f. tiliacea</font></b><br><b>Platysma tiliaceum</b> <b>(Hoffm.) Frege</b>, <i>Deutsch. Botan. Taschenb.</i> <b>2</b>: 168 (1812)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1342999


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 16:00

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Hoffm.) Ach. 1(Hoffm.) Hale


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 18:48

Význam:

Old VersionNew Version
1NT potenciálne ohrozený (Near Threatened) 1Lišajník NT potenciálne ohrozený (Near Threatened)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.07.2017 19:02

Význam:

Old VersionNew Version
1 1NT potenciálne ohrozený (Near Threatened)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.03.2017 21:09

Český názov:

Old VersionNew Version
1terčovka 1terčovka lipová

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajníky 1Thallus: lupeňovitý, tvorí ružice 5-8 cm, voľne pripojený k substrátu, laloky +- strechovité, 5-10 mm, svetlo šedo modré, zospodu čierne s hnedým okrajom a rozptýlenými jednoduchými rhizinami, povrch hlavne v strede pokrytý jednoduchými valcovitými sivo hnedými isídiami, bez soralii Apothecia: vzácne, ploché, 4-7 mm, disky červeno hnedé, okraj s isídiami, niekedy s rhizinami Reakcie: K+ žltá, C+ karmínovo červená (dreň), Pd- Substrát: dobre osvetlené silikáty a listnaté stromy Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=324&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P/Parmelina_tiliacea.htm


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 10.04.2015 07:45

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Parmelia tiliacea  1Parmelina tiliacea

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:35

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Parmelia tiliacea 1Parmelia tiliacea 


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.11.2009 18:55

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Terčovka


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.11.2009 18:55

Diskovka lipová

Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach.

Vzácna huba

Poznámka / Zaujímavosti:

lišajníky