Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ramariopsis pulchella »

História popisu - Ramariopsis pulchella

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 24.10.2014 17:39

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kuřinec lilákový

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 07.12.2013 09:15

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Clavaria bizzozeriana</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 693 (1888)<br><b>Clavaria bresadolae</b> <b>Cavara</b>, <i>Fung. Long. Exsicc.</i> <b>1</b>: no. 8 (1891)<br><b>Clavaria cavarae</b> <b>Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>11</b>: ii (1895)<br><b>Clavaria conchyliata</b> <b>T.C. Allen</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>3</b>(2): 92 (1909) [1908]<br><b>Clavaria pulchella</b> <b>Boud.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>3</b>: tab. 13 (1887)<br><b>Clavaria tenuissima</b> <b>Sacc.</b>, <i>Michelia</i> <b>1</b>(4): 436 (1878)<br><b>Clavulinopsis bizzozeriana</b> <b>(Sacc.) J&#252;lich</b>, <i>Int. J. Mycol. Lichenol.</i> <b>2</b>(1): 120 (1985)<br><b>Clavulinopsis pulchella</b> <b>(Boud.) J&#252;lich</b>, <i>Int. J. Mycol. Lichenol.</i> <b>2</b>(1): 121 (1985)<br><b>Ramariopsis bizzozeriana</b> <b>(Sacc.) Schild</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>38</b>: 26 (1972)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1305023


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 12:59

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Boud.) Corner


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 02.06.2010 20:50

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pastrapačka 1pastrapačka fialová


Úvodné znenie

Publikoval: Božena Kuzmová
Dátum: 24.10.2009 21:35

pastrapačka

Ramariopsis pulchella