Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Resiniporus resinascens »

História popisu - Resiniporus resinascens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 02.04.2023 17:32

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Resiniporus resinascens (Romell) Zmitr., Folia Cryptog. Petropolitana (Sankt-Peterburg) 6: 98 (2018) Polyporus resinascens Romell, Ark. Bot. 11(no. 3): 20 (1911) Polyporus starbaeckii P. Karst., in Bourdot & Galzin, Hyménomyc. de France (Sceaux): 669 (1927) Poria resinascens (Romell) S. Lundell & Nannf., Fungi Exsiccati Suecici(Sched.): 201 (1937) Tyromyces resinascens (Romell) Bondartsev & Singer, Annls mycol. 39(1): 52 (1941) 1Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domański, Acta Soc. Bot. Pol. 32(4): 732 (1963) Polyporus resinascens Romell, Ark. Bot. 11(no. 3): 20 (1911) Polyporus starbaeckii P. Karst., in Bourdot & Galzin, Hyménomyc. de France (Sceaux): 669 (1927) Poria resinascens (Romell) S. Lundell & Nannf., Fungi Exsiccati Suecici(Sched.): 201 (1937) Tyromyces resinascens (Romell) Bondartsev & Singer, Annls mycol. 39(1): 52 (1941)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1827372 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 02.04.2023 17:31

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Ceriporiopsis resinascens 1Resiniporus resinascens

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Romell) Domański 1(Romell) Zmitr.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1827372


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.03.2023 19:15

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Resiniporus resinascens 1Ceriporiopsis resinascens

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Romell) Zmitr. 1(Romell) Domański

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Resiniporus resinascens (Romell) Zmitr., Folia Cryptog. Petropolitana (Sankt-Peterburg) 6: 98 (2018) Polyporus resinascens Romell, Ark. Bot. 11(no. 3): 20 (1911) Polyporus starbaeckii P. Karst., in Bourdot & Galzin, Hyménomyc. de France (Sceaux): 669 (1927) Poria resinascens (Romell) S. Lundell & Nannf., Fungi Exsiccati Suecici(Sched.): 201 (1937) Tyromyces resinascens (Romell) Bondartsev & Singer, Annls mycol. 39(1): 52 (1941)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1827372 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.03.2023 19:11

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Ceriporiopsis resinascens 1Resiniporus resinascens

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Romell) Domański 1(Romell) Zmitr.

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 16

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1827372


Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 27.11.2018 20:02

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pórnatka pryskyřičnatá

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 21.11.2012 23:42

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Romell) Domański

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 21.01.2002 00:00

voskopórovček živicový

Ceriporiopsis resinascens