Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Euphrasia micrantha »

História popisu - Euphrasia micrantha

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2009 09:29

Očianka drobnokvetá

Euphrasia micrantha Rchb.
Světlík drobnokvětý

Chránená huba
Výskyt: VII. - IX.