Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Allium victorialis »

História popisu - Allium victorialis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 10.01.2010 20:49

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2009 09:26

Výskyt od:

Old VersionNew Version
14 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
16 19


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.09.2009 09:25

Cesnak hadí

Allium victorialis L.
Česnek hadí


Výskyt: IV. - VI.