Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula glomerata subsp. farinosa »

História popisu - Campanula glomerata subsp. farinosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 20.10.2011 10:15

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Byľ holá až páperistá, bez tuhých chlpov, počet listov 5-9, na rube plstnaté až husto chlpaté, žliabkovito, kosákovito ohnuté, súkvetie prerušované tvorené vrcholovou hlávkou a viacerými bočnými pazušnými zvazočkami.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na lúkach a pasienkoch roztrúsene po celom Slovensku.


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 29.07.2009 10:02

Zvonček klbkatý plstnatý

Campanula glomerata subsp. farinosa (Andrz.) Kirschl.
Zvonek klubkatý pomoučený


Výskyt: VI. - IX.