Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Linum extraaxillare »

História popisu - Linum extraaxillare

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 02.12.2018 21:55

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Endemit vysokohorských subalpínských a alpínských trávníků hor karpatského oblouku a některých horských oblastí Balkánského poloostrova. Na Slovensku vyrůstá v Nízkých a Vysokých Tatrách a na Malé a Velké Fatře. V ČR neroste.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 16.01.2010 20:40

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 27.07.2009 11:52

Ľan konáristý

Linum extraaxillare Kit.
Len vytrvalý karpatský

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VIII.