Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Althaea pallida »

História popisu - Althaea pallida

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.10.2013 19:40

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku veľmi ohrozený taxón (EN), zákonom chránený. V ČR silně ohrožený droh (C2b), také chráněný. 1Na Slovensku veľmi ohrozený taxón (EN), zákonom chránený. V ČR silně ohrožený druh (C2b), také chráněný.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.10.2013 19:40

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Alcea biennis Winterl, Alcea pallida (Willd.) Waldst. et Kit., Althaea biennis (Winterl) Borbás 1Alcea biennis Winterl; Alcea pallida (Willd.) Waldst. et Kit.; Althaea biennis (Winterl) Borbás;

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Výslunné meze a suché křovinaté stráně, staré úhory a vinohrady v nížinách a pahorkatinách.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku veľmi ohrozený taxón (EN), zákonom chránený. V ČR silně ohrožený droh (C2b), také chráněný.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 03.08.2012 06:45

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Lodyha přímá nevětvená, hustě hvězdovitě a svazčitě chlupatá, květní stopky hustě svazčitě chlupaté, dlouhé do 2cm, korunní lístky vpředu hluboce vykrojené, světle fialově růžové, plůdky hnědočerné na hřbetě s hlubokou brázdou, prašníky žluté, tyčinková trubka lysá. Převzato Květena ČR

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 16.06.2009 15:10

Ibiš bledý

Althaea pallida Willd.
Topolovka bledá

Chránená huba
Výskyt: VII. - IX.