Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Peziza lividula »

História popisu - Peziza lividula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 00:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1W. Phillips


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 03.06.2009 01:20

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Význam:

Old VersionNew Version
1 1saprofyt


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 03.06.2009 00:10

Čiaška

Peziza lividula


Výskyt: V. - XI.

Klobúk/Plodnica:

drobná fialovastá čiaška do 2 cm

Výtrusný prach:

Výtrusy sú oválne až takmer vretenovité s dvomi kvapkami, drobno ornamentované na póloch s vyššími bradavičkami (pseudoapikulátne)

Výskyt:

Na veľmi vlhkých miestach na okrajoch ciest a potokov

Poznámka / Zaujímavosti:

V súčasnej dobe je známa z viacerých lokalít na Slovensku