Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lepidium perfoliatum »

História popisu - Lepidium perfoliatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 19.01.2010 20:38

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 11.05.2009 21:04

Žerucha prerastenolistá

Lepidium perfoliatum L.
Řeřicha prorostlá

Chránená huba
Výskyt: V. - VI.