Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Potentilla sterilis »

História popisu - Potentilla sterilis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 25.04.2015 09:13

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Potentilla micrantha - liší se větším počtem zoubků na okraji lístků a brvitými nitkami tyčinek. 1{10378} - liší se větším počtem zoubků na okraji lístků a brvitými nitkami tyčinek.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 25.04.2015 09:11

Výskyt od:

Old VersionNew Version
14 13

Cena:

Old VersionNew Version
10 1

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Potentilla micrantha - liší se větším počtem zoubků na okraji lístků a brvitými nitkami tyčinek.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Světlé dubové a dubohabrové lesy, háje a travnaté stráně, meze a pastviny. V ČR je známá jen ze tří lokalit - na Prostějovsku, v CHKO Moravský kras a v okolí Valtic.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR pro vzácnost kriticky ohrožený druh (C1r), zákonem chráněný.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX) 1Na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.01.2010 16:28

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 07.04.2009 12:25

Poznámka:

Old VersionNew Version
1na Slovensku vyhynutý druh (EX) 1na Slovensku pravdepodobne vyhynutý druh (EX)


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 07.04.2009 12:23

Nátržník jahodovitý

Potentilla sterilis (L.) Garcke
Mochna jahodovitá

Chránená huba
Výskyt: IV. - V.

Poznámka / Zaujímavosti:

na Slovensku vyhynutý druh (EX)