Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cladonia acuminata »

História popisu - Cladonia acuminata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 18:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cenomyce pityrea b. acuminata Ach. 1<b>Cenomyce pityrea f. acuminata</b> <b>Ach.</b><br><b>Cladonia acuminata</b> <b>(Ach.) Norrl.</b>, <i>Herb. Lich. Fenn.</i>: 57 (1875) <b><font color='#0000FF'>f. acuminata</font></b><br><b>Cladonia acuminata</b> <b>(Ach.) Norrl.</b>, <i>Herb. Lich. Fenn.</i>: 57 (1875) <b><font color='#0000FF'>subsp. acuminata</font></b><br><b>Cladonia acuminata</b> <b>(Ach.) Norrl.</b>, <i>Herb. Lich. Fenn.</i>: 57 (1875) <b><font color='#0000FF'>var. acuminata</font></b><br><b>Cladonia acuminata var. norrlinii</b> <b>(Vain.) Lynge</b>, (1875)<br><b>Cladonia acuminata var. norrlinii</b> <b>(Vain.) H. Magn.</b>, <i>F&#246;rteckning &#246;ver Skandinaviens V&#228;xter</i> <b>4</b>(Lavar): 44 (1936)<br><b>Cladonia norrlinii</b> <b>Vain.</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>53</b>(no. 1): 18 (1922)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1382743


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 19.08.2017 18:22

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ach.) Nyl. 1(Ach.) Norrl.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.07.2017 11:47

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 16.02.2017 15:33

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: primárna stielka lupeňovitá sekundárna kríčkovitá, primárne šupiny 2-5 x 0,3-2 mm, hlboko vykrojené, nahor ohrnuté, zospodu biele Podetia: 1,5-3,5 cm, s tupou špičkou, kôrovité a šupinaté Pycnidia: na bazálnych šupinách alebo špičkách podécií Apothecia: vzácne, hnedo červené do 3 mm Reakcie: K+ žlto oranžová až červená, Pd+ žlto oranžová, C- Substrát: vápnitá humusová piesočnatá pôda medzi machmi vo vyšších nadmorských výškach Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C3/Cladonia_acuminata_acu.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53362


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 12.01.2010 20:34

Klobúk:

Old VersionNew Version
1  1

Výskyt:

Old VersionNew Version
1  1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.12.2009 21:24

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Dutohlávka (Flörkeho) 1Dutohlávka

Český názov:

Old VersionNew Version
1Dutohlávka (Flörkeho) 1Dutohlávka

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cladonia macilenta subsp. floerkeana 1Cladonia acuminata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) V. Wirth 1(Ach.) Nyl.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke 1Cenomyce pityrea b. acuminata Ach.

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Primárne šupiny zelené, 8 mm dlhé. Podécia tohto druhu sú veľmi charakteristické a vysoké. Sú zaznamenané aj 60 mm vysoké exempláre, v priemere dosahujú 10 - 30 mm, široké 1,5 mm. Podéciá môžu byť na koncoch rozvetvené, často sú po celej dĺžke pokryté šupinami. Hymeniálne disky červené.  1

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie na zahnivajúcom dreve alebo na suchých pôdach s vysokým obsahom humusu.  1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Preložené z originálu: www.lichens.ie Spracoval Jozef Oboňa. 1


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 01.04.2009 10:31

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Primárne šupiny zelené, 8 mm dlhé. Podécia tohto druhu sú veľmi charakteristické a vysoké. Sú zaznamenané aj 60 mm vysoké exempláre, v priemere dosahujú 10 - 30 mm, široké 1,5 mm. Podéciá môžu byť na koncoch rozvetvené, často sú po celej dĺžke pokryté šupinami. Hymeniálne disky červené.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na zahnivajúcom dreve alebo na suchých pôdach s vysokým obsahom humusu.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Preložené z originálu: www.lichens.ie Spracoval Jozef Oboňa.


Úvodné znenie

Publikoval: Milan Zajac
Dátum: 30.03.2009 21:23

Dutohlávka (Flörkeho)

Cladonia macilenta subsp. floerkeana (Fr.) V. Wirth
Dutohlávka (Flörkeho)

Vzácna huba