Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Caloplaca cerina var. cerina »

História popisu - Caloplaca cerina var. cerina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:12

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca cerina 1Caloplaca cerina var. cerina

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen cerinus Ehrh. ex Hedv.; Callopisma cerinum (Ehrh. ex Hedw.) De Not.; Caloplaca gilva (Hoffm.) Zahlbr.;  1<b>Blastenia cerina</b> <b>(Hedw.) B. de Lesd.</b>, <i>Recherch. Lich. Dunkerque</i> <b>1</b>(Suppl.): 130 (1914)<br><b>Callopisma cerinum</b> <b>(Hedw.) De Not.</b> [as '<i>cerina</i>'], <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 199 (1847)<br><b>Callopisma cerinum</b> <b>(Hedw.) De Not.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 199 (1847) <b><font color='#0000FF'>f. cerinum</font></b><br><b>Callopisma cerinum f. cyanolepra</b> <b>(DC.) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 127 (1855)<br><b>Callopisma cerinum</b> <b>(Hedw.) De Not.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 199 (1847) <b><font color='#0000FF'>var. cerinum</font></b><br><b>Callopisma cerinum var. cyanoleprum</b> <b>(DC.) Walt. Watson</b>, <i>Sched. critic.</i> (Veronae) <b>7</b>: 130 (1856)<br><b>Callopisma gilvum var. cyanolepra</b> <b>(DC.) R&#228;s&#228;nen</b>, <i>Lichenotheca Fennica</i>: no. 116 (1946)<br><b>Caloplaca cerina</b> <b>(Hedw.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 218 (1861) [1860]<br><b>Caloplaca cerina</b> <b>(Hedw.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 218 (1861) [1860] <b><font color='#0000FF'>f. cerina</font></b><br><b>Caloplaca cerina</b> <b>(Hedw.) Th. Fr.</b>, <i>Nova Acta R. Soc. Scient. upsal.</i>, Ser. 3 <b>3</b>: 218 (1861) [1860] <b><font color='#0000FF'>subvar. cerina</font></b><br><b>Caloplaca cerina var. cyanolepra</b> <b>(DC.) J. Kickx f.</b>, <i>Fl. Crypt. Flandres</i> (Paris) <b>1</b>: 233 (1867)<br><b>Caloplaca gilva f. cyanolepra</b> <b>(DC.) Mereschk.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>47</b>: 196 (1920)<br><b>Lecanora cerina</b> <b>(Hedw.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 390 (1810)<br><b>Lecanora cerina</b> <b>(Hedw.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 390 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. cerina</font></b><br><b>Lecanora cerina</b> <b>(Hedw.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 390 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. cerina</font></b><br><b>Lecanora cerina var. cyanolepra</b> <b>(DC.) Duby</b>, <i>Bot. Gall.</i> (Paris) <b>2</b>: 664 (1830)<br><b>Lecanora gilva var. cyanolepra</b> <b>(DC.) L&#229;ng</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>34</b>(no. 3): 25 (1912)<br><b>Lecidea aurantiaca var. cerina</b> <b>(Ehrh.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>4-5</b>: 180 (1833)<br><b>Lecidea cerina</b> <b>(Hedw.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 148 (1850)<br><b>Lecidea cerina</b> <b>(Hedw.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 148 (1850) <b><font color='#0000FF'>f. cerina</font></b><br><b>Lecidea cerina</b> <b>(Hedw.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 148 (1850) <b><font color='#0000FF'>var. cerina</font></b><br><b>Lecidea cerina var. cyanolepra</b> <b>(DC.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 148 (1850)<br><b>Lichen cerinus</b> <b>Hedw.</b>, <i>Descr. micr.-anal. musc. frond.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 62 (1789)<br><b>Lobaria parietina var. cerina</b> <b>(Ehrh.) Hampe</b>, in F&#252;rnrohr, <i>Naturhist. Topogr. Regensburg</i> <b>2</b>: 249 (1839)<br><b>Parmelia cerina</b> <b>(Hedw.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 175 (1803)<br><b>Parmelia cerina</b> <b>(Hedw.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 175 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. cerina</font></b><br><b>Parmelia cerina f. cyanolepra</b> <b>(DC.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 169 (1831)<br><b>Parmelia cerina</b> <b>(Hedw.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 175 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. cerina</font></b><br><b>Patellaria cerina</b> <b>(Hedw.) Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>2</b>(2): 32 (1794)<br><b>Patellaria cerina</b> <b>(Hedw.) Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>2</b>(2): 32 (1794) <b><font color='#0000FF'>f. cerina</font></b><br><b>Patellaria cerina</b> <b>(Hedw.) Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>2</b>(2): 32 (1794) <b><font color='#0000FF'>var. cerina</font></b><br><b>Patellaria cerina var. cyanolepra</b> <b>DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 360 (1805)<br><b>Placodium cerinum</b> <b>(Hedw.) N&#228;geli ex Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 203 (1853)<br><b>Placodium cerinum</b> <b>(Hedw.) N&#228;geli ex Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 203 (1853) <b><font color='#0000FF'>f. cerinum</font></b><br><b>Placodium cerinum f. cyanoleprum</b> <b>(DC.) Anzi</b>, <i>Cat. Lich. Sondr.</i>: 41 (1860)<br><b>Placodium cerinum</b> <b>(Hedw.) N&#228;geli ex Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 203 (1853) <b><font color='#0000FF'>var. cerinum</font></b><br><b>Placodium gilvum var. cyanoleprum</b> <b>(DC.) Vain.</b>, <i>Term. F&#252;z.</i> <b>22</b>: 297 (1899)<br><b>Pyrenodesmia cerina</b> <b>(Hedw.) E. Rud.</b>, (1955)<br><b>Rinodina cerina</b> <b>(Hedw.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 456 (1821)<br><b>Teloschistes cerinus</b> <b>(Hedw.) Norman</b>, <i>Nytt Mag. Natur.</i> <b>7</b>: 229 (1853) [1852]<br><b>Verrucaria cerina</b> <b>(Hedw.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 179 (1796) [1795]<br><b>Zeora cerina</b> <b>(Hedw.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 126 (1849)<br><b>Zeora cerina</b> <b>(Hedw.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 126 (1849) <b><font color='#0000FF'>var. cerina</font></b><br><b>Zeora cerina var. cyanolepra</b> <b>(DC.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>27</b>: 126 (1849)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1431258


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 19:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. 1(Hedw.) Th. Fr.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1536189 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.08.2017 07:35

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, povrch hladký, +- rozpukaný, šedý, bez isídií a sorédií Prothallus: ako tmavší okraj Pycnidia: väčšinou zanorené, ostioly čierne Apothecia: dosť početné, nápadné, 0,3-1,5 mm, ploché, roztrúsené, oranžovo žlté, okraj trochu zúbkovaný, sivý až belavý Reakcie: K+ purpurová (disky) Substrát: na tenkých konárikoch krov a stromov, hlavne Fraxinus, Acer, Populus Podobná Athallia cerinella, má menšie apothecia a iné spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C2/Caloplaca_cerina.htm 1Thallus: kôrovitý, tenký, povrch hladký, +- rozpukaný, šedý, bez isidií a soredií Prothallus: ako tmavší okraj Pycnidia: väčšinou zanorené, ostioly čierne Apothecia: dosť početné, nápadné, 0,3-1,5 mm, ploché, roztrúsené, oranžovo žlté, okraj trochu zúbkovaný, sivý až belavý Reakcie: K+ purpurová (disky) Substrát: na tenkých konárikoch krov a stromov, hlavne, Acer, Podobná Athallia cerinella, má menšie apothecia a iné spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C2/Caloplaca_cerina.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56234 http://www.lichens.lastdragon.org/Caloplaca_cerina.html


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.03.2017 09:21

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tenký, povrch hladký, +- rozpukaný, šedý, bez isídií a sorédií Prothallus: ako tmavší okraj Pycnidia: väčšinou zanorené, ostioly čierne Apothecia: dosť početné, nápadné, 0,3-1,5 mm, ploché, roztrúsené, oranžovo žlté, okraj trochu zúbkovaný, sivý až belavý Reakcie: K+ purpurová (disky) Substrát: na tenkých konárikoch krov a stromov, hlavne Fraxinus, Acer, Populus Podobná Caloplaca cerinella, má menšie apothecia a iné spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C2/Caloplaca_cerina.htm 1Thallus: kôrovitý, tenký, povrch hladký, +- rozpukaný, šedý, bez isídií a sorédií Prothallus: ako tmavší okraj Pycnidia: väčšinou zanorené, ostioly čierne Apothecia: dosť početné, nápadné, 0,3-1,5 mm, ploché, roztrúsené, oranžovo žlté, okraj trochu zúbkovaný, sivý až belavý Reakcie: K+ purpurová (disky) Substrát: na tenkých konárikoch krov a stromov, hlavne Fraxinus, Acer, Populus Podobná Athallia cerinella, má menšie apothecia a iné spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C2/Caloplaca_cerina.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2017 15:09

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca cerina  1Caloplaca cerina

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Thallus: kôrovitý, tenký, povrch hladký, +- rozpukaný, šedý, bez isídií a sorédií Prothallus: ako tmavší okraj Pycnidia: väčšinou zanorené, ostioly čierne Apothecia: dosť početné, nápadné, 0,3-1,5 mm, ploché, roztrúsené, oranžovo žlté, okraj trochu zúbkovaný, sivý až belavý Reakcie: K+ purpurová (disky) Substrát: na tenkých konárikoch krov a stromov, hlavne Fraxinus, Acer, Populus Podobná Caloplaca cerinella, má menšie apothecia a iné spóry Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_C/Textes_C2/Caloplaca_cerina.htm


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:32

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Caloplaca cerina 1Caloplaca cerina 

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Vain.) Zahlbr. 1(Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr.


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:21

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. 1(Vain.) Zahlbr.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1536189


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 02.03.2009 14:27

Krásnica

Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr.
Krásnice vosková


Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník