Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lathagrium fuscovirens »

História popisu - Lathagrium fuscovirens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 31.07.2017 18:19

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Collema flaccidum var. microlobum</b> <b>Nyl. ex Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 26 (1871)<br><b>Collema flaccidum var. tuniforme</b> <b>(Ach.) Fr.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Prior (Stockholm): 122 (1846)<br><br><b>Collema furvum f. tuniforme</b> <b>(Ach.) Nyl.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], in Crombie, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 333 (1924)<br><b>Collema fuscovirens</b> <b>(With.) J.R. Laundon</b>, <i>Lichenologist</i> <b>16</b>(3): 219 (1984)<br><br><b>Collema granuliferum f. meizolobum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Nyl. ex Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 22 (1879)<br><b>Collema subplicatile f. meizolobum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b><br><b>Collema tuniforme</b> <b>(Ach.) Ach.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Lich. univ.</i>: 330 (1810)<br><b>Eucollema furvum f. tunaeforme</b> <b>(Ach.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Lichen furvus * tuniforme</b> <b>(Ach.) Lam.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 415 (1813)<br><b>Lichen fuscovirens</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> (London) <b>2</b>: 717 (1776)<br><b>Lichen pulcher</b> <b>Leers</b>, <i>Fl. herborn.</i>: 257 (1775)<br><b>Lichen tuniforme</b> <b>Ach.</b> [as '<i>tunaeformis</i>'], <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>16</b>: 17 (1795) 1<b>Collema flaccidum var. microlobum</b> <b>Nyl. ex Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 26 (1871)<br><b>Collema flaccidum var. tuniforme</b> <b>(Ach.) Fr.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Prior (Stockholm): 122 (1845)<br><br><b>Collema furvum f. tuniforme</b> <b>(Ach.) Nyl.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], in Crombie, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 333 (1924)<br><b>Collema fuscovirens</b> <b>(With.) J.R. Laundon</b>, <i>Lichenologist</i> <b>16</b>(3): 219 (1984)<br><br><b>Collema granuliferum f. meizolobum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Nyl. ex Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 22 (1879)<br><b>Collema subplicatile f. meizolobum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b><br><b>Collema tuniforme</b> <b>(Ach.) Ach.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Lich. univ.</i>: 330 (1810)<br><b>Eucollema furvum f. tunaeforme</b> <b>(Ach.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Lichen furvus * tuniforme</b> <b>(Ach.) Lam.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 415 (1813)<br><b>Lichen fuscovirens</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> (London) <b>2</b>: 717 (1776)<br><b>Lichen pulcher</b> <b>Leers</b>, <i>Fl. herborn.</i>: 257 (1775)<br><b>Lichen tuniforme</b> <b>Ach.</b> [as '<i>tunaeformis</i>'], <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>16</b>: 17 (1795)

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Je to druh obľubujúci vápenaté podložie. Vyskytuje sa najmä na skalách. 1Je to druh obľubujúci vápenaté podložie. Vyskytuje sa najmä na skalách. Názov Collema (možno) vychádza z gréckeho pojmu /collema/ - (ten, ktorý je prilepený), s odkazom na silno tvrdnúce želatíny u niektorých druhov v suchom stave Spracoval Jozef Oboňa

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Názov Collema (možno) vychádza z gréckeho pojmu /collema/ - (ten, ktorý je prilepený), s odkazom na silno tvrdnúce želatíny u niektorých druhov v suchom stave Spracoval Jozef Oboňa Thallus: lupeňovitý, ružice 3-5 cm, kruhové až nepravidelné, laloky pomerne veľké 2-5 mm, kožovité, zvlnené, tmavo olivovo zelené až čierne, drobné guľovité isidia skryte medzi nimi, laloky po zvlhčení zostávajú bledšie, no nenapuchnú, zospodu svetlejšie s hapterami alebo rhizinami Pycnidia: zanorené alebo čiastočne zanorené, svetlejšie Apothecia: prisadnuté, disky červeno hnedé s hladkým alebo isidiatnym okrajom Reakcie: negatívne Substrát: mierne vlhké vápencové alebo kremičité machnaté skaly a múry Podobná Collema auriforme, ktorej laloky za vlhka napuchnú Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-192.html http://www.lichens.lastdragon.org/Collema_fuscovirens.html http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53520 1Thallus: lupeňovitý, ružice 3-5 cm, kruhové až nepravidelné, laloky pomerne veľké 2-5 mm, kožovité, zvlnené, tmavo olivovo zelené až čierne, drobné guľovité isidia skryte medzi nimi, laloky po zvlhčení zostávajú bledšie, no nenapuchnú, zospodu svetlejšie s hapterami alebo rhizinami Pycnidia: zanorené alebo čiastočne zanorené, svetlejšie Apothecia: prisadnuté, disky červeno hnedé s hladkým alebo isidiatnym okrajom Reakcie: negatívne Substrát: mierne vlhké vápencové alebo kremičité machnaté skaly a múry Podobná Collema auriforme, ktorej laloky za vlhka napuchnú Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-192.html http://www.lichens.lastdragon.org/Collema_fuscovirens.html http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53520


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.04.2017 21:00

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1koléma 1koléma figovitá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Collema fuscovirens 1Lathagrium fuscovirens

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(With.) J.R. Laundon 1(With.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Collema flaccidum var. microlobum</b> <b>Nyl. ex Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 26 (1871)<br><br><b>Collema furvum f. tuniforme</b> <b>(Ach.) Nyl.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], in Crombie, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 333 (1924)<br><br><b>Collema granuliferum f. meizolobum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Nyl. ex Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 22 (1879)<br><b>Collema subplicatile f. meizolobum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b><br><b>Collema tuniforme</b> <b>(Ach.) Ach.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Symb. bot. upsal.</i> <b>13</b>(no. 2): 330 (1810)<br><b>Lichen fuscovirens</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> <b>2</b>: 717 (1776)<br><b>Lichen pulcher</b> <b>Leers</b>, <i>Fl. herborn.</i>: 257 (1775)<br><b>Lichen tuniforme</b> <b>Ach.</b> [as '<i>tunaeformis</i>'], <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i>: 17 (1795) 1<b>Collema flaccidum var. microlobum</b> <b>Nyl. ex Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 26 (1871)<br><b>Collema flaccidum var. tuniforme</b> <b>(Ach.) Fr.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Prior (Stockholm): 122 (1846)<br><br><b>Collema furvum f. tuniforme</b> <b>(Ach.) Nyl.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], in Crombie, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 333 (1924)<br><b>Collema fuscovirens</b> <b>(With.) J.R. Laundon</b>, <i>Lichenologist</i> <b>16</b>(3): 219 (1984)<br><br><b>Collema granuliferum f. meizolobum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Nyl. ex Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 22 (1879)<br><b>Collema subplicatile f. meizolobum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b><br><b>Collema tuniforme</b> <b>(Ach.) Ach.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Lich. univ.</i>: 330 (1810)<br><b>Eucollema furvum f. tunaeforme</b> <b>(Ach.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 6 (1912)<br><b>Lichen furvus * tuniforme</b> <b>(Ach.) Lam.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 415 (1813)<br><b>Lichen fuscovirens</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> (London) <b>2</b>: 717 (1776)<br><b>Lichen pulcher</b> <b>Leers</b>, <i>Fl. herborn.</i>: 257 (1775)<br><b>Lichen tuniforme</b> <b>Ach.</b> [as '<i>tunaeformis</i>'], <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i> <b>16</b>: 17 (1795)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Názov Collema (možno) vychádza z gréckeho pojmu /collema/ - (ten, ktorý je prilepený), s odkazom na silno tvrdnúce želatíny u niektorých druhov v suchom stave Spracoval Jozef Oboňa 1Názov Collema (možno) vychádza z gréckeho pojmu /collema/ - (ten, ktorý je prilepený), s odkazom na silno tvrdnúce želatíny u niektorých druhov v suchom stave Spracoval Jozef Oboňa Thallus: lupeňovitý, ružice 3-5 cm, kruhové až nepravidelné, laloky pomerne veľké 2-5 mm, kožovité, zvlnené, tmavo olivovo zelené až čierne, drobné guľovité isidia skryte medzi nimi, laloky po zvlhčení zostávajú bledšie, no nenapuchnú, zospodu svetlejšie s hapterami alebo rhizinami Pycnidia: zanorené alebo čiastočne zanorené, svetlejšie Apothecia: prisadnuté, disky červeno hnedé s hladkým alebo isidiatnym okrajom Reakcie: negatívne Substrát: mierne vlhké vápencové alebo kremičité machnaté skaly a múry Podobná Collema auriforme, ktorej laloky za vlhka napuchnú Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-192.html http://www.lichens.lastdragon.org/Collema_fuscovirens.html http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53520

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1106027 1805689


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:33

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Collema flaccidum var. microlobum</b> <b>Nyl. ex Leight.</b><br><br><b>Collema furvum f. tuniforme</b> <b>(Ach.) Nyl.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], in Crombie, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 333 (1924)<br><br><b>Collema granuliferum f. meizolobum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Nyl. ex Leight.</b><br><b>Collema subplicatile f. meizolobum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b><br><b>Collema tuniforme</b> <b>(Ach.) Ach.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Symb. bot. upsal.</i> <b>13</b>(no. 2): 330 (1810)<br><b>Lichen fuscovirens</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> <b>2</b>: 717 (1776)<br><b>Lichen pulcher</b> <b>Leers</b>, <i>Fl. herborn.</i>: 257 (1775)<br><b>Lichen tuniforme</b> <b>Ach.</b> [as '<i>tunaeformis</i>'], <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i>: 17 (1795) 1<b>Collema flaccidum var. microlobum</b> <b>Nyl. ex Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>: 26 (1871)<br><br><b>Collema furvum f. tuniforme</b> <b>(Ach.) Nyl.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], in Crombie, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 333 (1924)<br><br><b>Collema granuliferum f. meizolobum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Nyl. ex Leight.</b>, <i>Lich.-Fl. Great Brit.</i>, Edn 3: 22 (1879)<br><b>Collema subplicatile f. meizolobum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b><br><b>Collema tuniforme</b> <b>(Ach.) Ach.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Symb. bot. upsal.</i> <b>13</b>(no. 2): 330 (1810)<br><b>Lichen fuscovirens</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> <b>2</b>: 717 (1776)<br><b>Lichen pulcher</b> <b>Leers</b>, <i>Fl. herborn.</i>: 257 (1775)<br><b>Lichen tuniforme</b> <b>Ach.</b> [as '<i>tunaeformis</i>'], <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i>: 17 (1795)


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 29.07.2012 17:37

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Collema flaccidum var. microlobum</b> <b>Nyl. ex Leight.</b><br><br><b>Collema furvum f. tuniforme</b> <b>(Ach.) Nyl.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], in Crombie, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 333 (1924)<br><br><b>Collema granuliferum f. meizolobum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Nyl. ex Leight.</b><br><b>Collema subplicatile f. meizolobum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b><br><b>Collema tuniforme</b> <b>(Ach.) Ach.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Symb. bot. upsal.</i> <b>13</b>(no. 2): 330 (1810)<br><b>Lichen fuscovirens</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> <b>2</b>: 717 (1776)<br><b>Lichen tuniforme</b> <b>Ach.</b> [as '<i>tunaeformis</i>'], <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i>: 17 (1795) 1<b>Collema flaccidum var. microlobum</b> <b>Nyl. ex Leight.</b><br><br><b>Collema furvum f. tuniforme</b> <b>(Ach.) Nyl.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], in Crombie, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 333 (1924)<br><br><b>Collema granuliferum f. meizolobum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Nyl. ex Leight.</b><br><b>Collema subplicatile f. meizolobum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b><br><b>Collema tuniforme</b> <b>(Ach.) Ach.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Symb. bot. upsal.</i> <b>13</b>(no. 2): 330 (1810)<br><b>Lichen fuscovirens</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> <b>2</b>: 717 (1776)<br><b>Lichen pulcher</b> <b>Leers</b>, <i>Fl. herborn.</i>: 257 (1775)<br><b>Lichen tuniforme</b> <b>Ach.</b> [as '<i>tunaeformis</i>'], <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i>: 17 (1795)


Zmeny urobil: Automat IndexFungorum.org
Dátum: 13.03.2012 19:21

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen fuscovirens With.; Collema furvum (Ach.) DC. in Lamy et DC.; Collema tuniforme (Ach.) Ach.;  1<b>Collema flaccidum var. microlobum</b> <b>Nyl. ex Leight.</b><br><br><b>Collema furvum f. tuniforme</b> <b>(Ach.) Nyl.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], in Crombie, <i>J. Bot.</i>, Lond. <b>12</b>: 333 (1924)<br><br><b>Collema granuliferum f. meizolobum</b> <b>(Nyl. ex Cromb.) Nyl. ex Leight.</b><br><b>Collema subplicatile f. meizolobum</b> <b>Nyl. ex Cromb.</b><br><b>Collema tuniforme</b> <b>(Ach.) Ach.</b> [as '<i>tunaeforme</i>'], <i>Symb. bot. upsal.</i> <b>13</b>(no. 2): 330 (1810)<br><b>Lichen fuscovirens</b> <b>With.</b>, <i>Bot. arr. veg. Gr. Brit.</i> <b>2</b>: 717 (1776)<br><b>Lichen tuniforme</b> <b>Ach.</b> [as '<i>tunaeformis</i>'], <i>K. Vetensk-Acad. Nya Handl.</i>: 17 (1795)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1106027


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 08:09

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Názov Collema (možno) vychádza z gréckeho pojmu /collema/ - (ten, ktorý je prilepený), s odkazom na silno tvrdnúce želatíny u niektorých druhov v suchom stave Spracoval J.O. 1Názov Collema (možno) vychádza z gréckeho pojmu /collema/ - (ten, ktorý je prilepený), s odkazom na silno tvrdnúce želatíny u niektorých druhov v suchom stave Spracoval Jozef Oboňa


Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 30.11.2009 10:02

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Stielka lupeňovitá, (občas klamlivo pôsobí kríčkovito alebo takmer kôrovito). Býva pevne prirastané o podklad a vytvára vankúše (od 0,5 až 6 /10/cm široká). Laloky sú na okrajoch širšie, rozvetvené, podlhovastého tvaru, zaokrúhlené a vystupujú z podkladu, často sa prekrývajú, (od 0.5 až 10 /20/ mm široké), obyčajne olivovo zelené, tmavo zelené alebo až černe (obvykle ak je lišajník suchý). Zo spodnej strany sú obvykle svetlejšie. Ak je mokro, často prevísajú. Povrch je hladký, ľahko stlačiteľný, môžu sa na ňom vyskytovať rôzne brázdy a výbežky(bradavice), zo spodnej strany bývajú obvykle husté riziny. Apotécia sú prisadnuté alebo odstávajúce (od 0.5 až 10 mm široké) Disky sú konkávno - konvexné, svetlo až tmavo červené, červeno hnedé alebo tmavo hnedé, niekedy aj bielo šedé. Celý lišajník pôsobí huspeninovo až rôsolovito a je tvorený slizovitou tuhou hmotou tvorenou sinicami r. Nostoc pretkanými hubovými hýfami

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Je to druh obľubujúci vápenaté podložie. Vyskytuje sa najmä na skalách.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1lišajník 1Názov Collema (možno) vychádza z gréckeho pojmu /collema/ - (ten, ktorý je prilepený), s odkazom na silno tvrdnúce želatíny u niektorých druhov v suchom stave Spracoval J.O.


Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 02.03.2009 14:25

Koléma

Collema fuscovirens (With.) J. R. Laundon
Huspeník zelenohnědý


Poznámka / Zaujímavosti:

lišajník