Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Geoglossum umbratile »

História popisu - Geoglossum umbratile

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 16.06.2016 21:09

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1jazýček 1jazýček premenlivý

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Geoglossum nigritum var. heterosporum</b> <b>Mains</b>, <i>Mycologia</i> <b>46</b>: 596 (1954)<br><b>Geoglossum umbratile var. heterosporum</b> <b>(Mains) Maas Geest.</b>, (1965)<br><b>Geoglossum umbratile</b> <b>Sacc.</b>, <i>Michelia</i> <b>1</b>(no. 4): 444 (1878) <b><font color='#0000FF'>var. umbratile</font></b>

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1162217


Zmeny urobil:
Dátum: 24.02.2009 17:45

Český názov:

Old VersionNew Version
1Pazoubek 1pazoubek tmavočerný

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Český název jsem zařadil po dohodě s panem dr.Kotlabou


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum: 16.02.2009 16:45

Jazýček

Geoglossum umbratile Sacc.
Pazoubek

Vzácna huba