Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hymenogaster niveus »

História popisu - Hymenogaster niveus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 01.02.2021 17:26

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hymenogaster tener 1Hymenogaster niveus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Berk. 1Vittad.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hymenogaster niveus Vittadini (1831)  1Hymenogaster tener Berk. & Broome 1844

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1166503 10


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 18.07.2013 20:38

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1166503


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 16:35

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Berk. & Broome (1844) 1Berk.


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 25.11.2010 18:56

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hymenogaster niveus Vittadini (1831)


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 09.02.2009 19:13

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Hľuza 1Hľuza útla

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Glejdura: Plodnica na vzduchu nemení farbu alebo len slabo do špinavobelava. Pokožka perídia je zložená z valcovitých buniek bez praciek, 2-6 mikrom. hrubých.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Subhyménium je pseudoparenchymatické t.j. zložené z guľovitých až hranatých buniek husto usporiadaných.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy 15-20x10-12 mikrometrov, citrónovité s krátkou a málo zreteľnou stopkou a viditeľným apikulom, ktorý sa zrením výtrusu zmenšuje. Výtrus je obalený myxospórom - zvlneným blanitým obalom, na exikátoch praská na nepravidelné kúsky.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1V súčasnej dobe je známy z viacerých lokalít na Slovensku.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Podobný druh H. arenarius má podobný tvar výtrusov ale sú vačšie, 16-20 mikrom. veľké a ešte viac široké, takmer guľovité.


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 09.02.2009 18:31

Hľuza

Hymenogaster tener Berk. & Broome (1844)
Hlíza něžná