Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hysterangium pompholyx »

História popisu - Hysterangium pompholyx

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 07.02.2012 18:36

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1loupavka červenavá

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 16.06.2009 16:02

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie tesne pod povrchom pôdy v skupinách. Pravdepodobne je viazané na kyslejšie pôdy. Je vzácna aj v Európe. Biotop: [157210]. 1Rastie tesne pod povrchom pôdy v skupinách. Pravdepodobne je viazané na kyslejšie pôdy. Je vzácna aj v Európe. Biotop: [157210].


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 16.06.2009 16:02

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie tesne pod povrchom pôdy v skupinách. Biotop: [157210]. 1Rastie tesne pod povrchom pôdy v skupinách. Pravdepodobne je viazané na kyslejšie pôdy. Je vzácna aj v Európe. Biotop: [157210].


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 15.06.2009 18:45

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie tesne pod povrchom pôdy v skupinách. 1Rastie tesne pod povrchom pôdy v skupinách. Biotop: [157210].


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 12.01.2009 22:35

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Tul.


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 12.01.2009 22:01

Lúpavka červenkastá

Hysterangium pompholyx


Klobúk/Plodnica:

Glejdura: Plodnice sú takmer úplne pokryté bielym mycéliom, perídium je kožovité, na vzduchu hnedočervenie.

Dužina:

Gléba je v dospelosti kakaová z bázy plodnice do vnútra vchádza rozkonárený rôsolovitý stĺpik.

Výtrusný prach:

Výtrusy sú vretenovité so zaobleným vrcholom, krátkou stopkou obalené zvlneným pomerne tesným vonkajším obalom - myxospóriom, 14-16x5,5-6,5 mikrom.

Výskyt:

Rastie tesne pod povrchom pôdy v skupinách.

Poznámka / Zaujímavosti:

Tento druh patrí do sekcie Pseudoprosenchymatacae, znamená to, že perídium je zložené z valcovitých buniek, rovnobežne uložených s povrchom plodnice. Voči ostatným podobným druhom v rámci sekcie s takmer rovnako veľkými výtrusmi sa líši rel. hrubostennými valcovitými bunkami vonkajšej vrstvy perídia.