Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lactarius stephensii »

História popisu - Lactarius stephensii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 09.11.2019 10:56

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Arcangeliella stephensii</b> <b>(Berk.) Zeller &amp; C.W. Dodge</b>, in Dodge, <i>Ann. Mo. bot. Gdn</i>: 463 (1931)<br><b>Arcangeliella stephensii</b> <b>(Berk.) Zeller &amp; C.W. Dodge</b>, in Dodge, <i>Ann. Mo. bot. Gdn</i>: 463 (1931) <b><font color='#0000FF'>var. stephensii</font></b><br><b>Hydnangium stephensii</b> <b>Berk.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 1 <b>13</b>: 352 (1844)<br><b>Hydnangium stephensii var. ravenelii</b> <b>Berk.</b>, <i>Grevillea</i> <b>2</b>(no. 15): 33 (1873)<br><b>Hydnangium stephensii</b> <b>Berk.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 1 <b>13</b>: 352 (1844) <b><font color='#0000FF'>var. stephensii</font></b><br><b>Hysterangium stephensii</b> <b>(Berk.) Vittad.</b>, <i>Monogr. Tuberac.</i> (Milano): 13 (1831)<br><b>Martellia stephensii</b> <b>(Berk.) K. Mader &amp; A. Mader</b>, <i>&#214;st. Z. Pilzk.</i> <b>1</b>: 4 (1992)<br><b>Octaviania stephensii</b> <b>(Berk.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Fungi hypog.</i>: 78 (1851)<br><b>Octaviania stephensii</b> <b>(Berk.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Fungi hypog.</i>: 78 (1851) <b><font color='#0000FF'>var. stephensii</font></b><br><b>Zelleromyces stephensii</b> <b>(Berk.) A.H. Sm.</b> [as '<i>stephansii</i>'], <i>Mycologia</i> <b>54</b>(6): 635 (1963) [1962] 1<b>Arcangeliella stephensii</b> <b>(Berk.) Zeller &amp; C.W. Dodge</b>, in Dodge, <i>Ann. Mo. bot. Gdn</i> <b>18</b>: 463 (1931)<br><b>Hydnangium stephensii</b> <b>Berk.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 1 <b>13</b>: 352 (1844)<br><b>Hydnangium stephensii var. ravenelii</b> <b>Berk.</b>, <i>Grevillea</i> <b>2</b>(no. 15): [33] (1873)<br><b>Martellia stephensii</b> <b>(Berk.) K. Mader &amp; A. Mader</b>, <i>&#214;st. Z. Pilzk.</i> <b>1</b>: 4 (1992)<br><b>Octaviania stephensii</b> <b>(Berk.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Fungi hypog.</i>: 78 (1851)<br><b>Octavianina stephensii</b> <b>(Berk.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(3): 501 (1898)<br><b>Zelleromyces stephensii</b> <b>(Berk.) A.H. Sm.</b> [as '<i>stephansii</i>'], <i>Mycologia</i> <b>54</b>(6): 635 (1963) [1962]

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1[729486]


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 29.01.2015 21:34

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Info o systematickom zaradení do rodu Lactarius (podrod Piperites): Systematics of European Sequestrate Lactaroid Russulaceae with spiny spore ornamentation, Belg. Journ. Bot., 136, 2003


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 29.01.2015 21:30

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1rýdzikovec Stephensov 1rýdzik Stephensov

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Zelleromyces stephensii 1Lactarius stephensii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Berk.) A.H. Sm. 1(Berk.) Verbeken & Walleyn

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hydnangium stephensii Berk, Arcangeliella stephensii (Berk.) C.W. Dodge, Hysterangium stephensii (Berk.) Vittad, Martellia stephensii (Berk.) K. Mader & A. Mader, Octaviania stephensii (Berk.) Tul. & C. Tul, Lactarius stephensii (Berk.) Verbeken & Walleyn. 1<b>Arcangeliella stephensii</b> <b>(Berk.) Zeller &amp; C.W. Dodge</b>, in Dodge, <i>Ann. Mo. bot. Gdn</i>: 463 (1931)<br><b>Arcangeliella stephensii</b> <b>(Berk.) Zeller &amp; C.W. Dodge</b>, in Dodge, <i>Ann. Mo. bot. Gdn</i>: 463 (1931) <b><font color='#0000FF'>var. stephensii</font></b><br><b>Hydnangium stephensii</b> <b>Berk.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 1 <b>13</b>: 352 (1844)<br><b>Hydnangium stephensii var. ravenelii</b> <b>Berk.</b>, <i>Grevillea</i> <b>2</b>(no. 15): 33 (1873)<br><b>Hydnangium stephensii</b> <b>Berk.</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 1 <b>13</b>: 352 (1844) <b><font color='#0000FF'>var. stephensii</font></b><br><b>Hysterangium stephensii</b> <b>(Berk.) Vittad.</b>, <i>Monogr. Tuberac.</i> (Milano): 13 (1831)<br><b>Martellia stephensii</b> <b>(Berk.) K. Mader &amp; A. Mader</b>, <i>&#214;st. Z. Pilzk.</i> <b>1</b>: 4 (1992)<br><b>Octaviania stephensii</b> <b>(Berk.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Fungi hypog.</i>: 78 (1851)<br><b>Octaviania stephensii</b> <b>(Berk.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Fungi hypog.</i>: 78 (1851) <b><font color='#0000FF'>var. stephensii</font></b><br><b>Zelleromyces stephensii</b> <b>(Berk.) A.H. Sm.</b> [as '<i>stephansii</i>'], <i>Mycologia</i> <b>54</b>(6): 635 (1963) [1962]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1487917


Zmeny urobil: Stanislav Glejdura
Dátum: 25.01.2014 19:58

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 30.12.2011 14:55

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1masovka žlutomléčná

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 26.12.2008 17:04

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Arcangeliella stephensii (Berk.) C.W. Dodge, Hydnangium stephensii Berk, Hysterangium stephensii (Berk.) Vittad, Martellia stephensii (Berk.) K. Mader & A. Mader, Octaviania stephensii (Berk.) Tul. & C. Tul, Lactarius stephensii (Berk.) Verbeken & Walleyn. 1Hydnangium stephensii Berk, Arcangeliella stephensii (Berk.) C.W. Dodge, Hysterangium stephensii (Berk.) Vittad, Martellia stephensii (Berk.) K. Mader & A. Mader, Octaviania stephensii (Berk.) Tul. & C. Tul, Lactarius stephensii (Berk.) Verbeken & Walleyn.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 25.12.2008 16:02

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Arcangeliella stephensii (Berk.) C.W. Dodge, Hydnangium stephensii Berk, Hysterangium stephensii (Berk.) Vittad, Martellia stephensii (Berk.) K. Mader & A. Mader, Octaviania stephensii (Berk.) Tul. & C. Tul, Lactarius stephensii (Berk.) Verbeken & Walleyn.


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 25.12.2008 15:56

Rýdzikovec stephensov

Zelleromyces stephensii (Berk.) A.H. Sm.