Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Psathyrella microrhiza »

História popisu - Psathyrella microrhiza

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 16:03

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Psathyrella microrrhiza 1Psathyrella microrhiza

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Lasch) Konrad & Maubl. (1948) 1(Lasch) Konrad & Maubl.


Zmeny urobil: Viera Struhárová
Dátum: 06.01.2009 23:24

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Pleurocystidia - 40-70 x 8-15 µm. Cheilocystidia - 20-55 x 5-13 µm.


Zmeny urobil: Viera Struhárová
Dátum: 06.01.2009 21:50

Poznámka:

Old VersionNew Version
1[141899] Popis a mikroskopický snímok: Erik Brozmann 1[141898] Popis a mikroskopický snímok: Erik Brozmann


Zmeny urobil: Viera Struhárová
Dátum: 06.01.2009 21:49

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1[141899] Popis a mikroskopický snímok: Erik Brozmann


Zmeny urobil: Erik Brozmann
Dátum: 03.01.2009 17:09

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk 20-50 mm 1Klobúk 20-40 mm, kužeľovitý, tupý, potom zvončekovitý, jemne vláknitý, za mlada hnedý, neskôr sivasto blednúci, časom zažltnutý s ružovými odtieňmi.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Hnedastý, potom počerný.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Hlúbik 40-190x1-4 mm 1Hlúbik 40-190 x 1-4 mm, vláknitý, v hornej časti belavý, v dolnej hnedastý.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Hnedá.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na zahrabaných zvyškoch dreva, rumoviskách, často na skládkach dreva a okrajoch ciest.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Veľmi podobná Drobuľke útlej (Psathyrella corrugis) od ktorej je len veľmi obtiažne odlišitelná. Má však dobré vyvinuté velum na klobúku a hnedú tramu (dužinu) lupeňov (D. útla ju má bezfarebnú), o niečo väčšie plodnice a výraznejší hnedý klobúk, pri sušení bez ružového nádychu. Text: Vladimír Antonín. 1


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 15.10.2008 19:44

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Veľmi podobná Drobuľke útlej (Psathyrella corrugis) od ktorej je len veľmi obtiažne odlišitelná. Má však dobré vyvinuté velum na klobúku a hnedú tramu (dužinu) lupeňov (D. útla ju má bezfarebnú), o niečo väčšie plodnice a výraznejší hnedý klobúk, pri sušení bez ružového nádychu. 1Veľmi podobná Drobuľke útlej (Psathyrella corrugis) od ktorej je len veľmi obtiažne odlišitelná. Má však dobré vyvinuté velum na klobúku a hnedú tramu (dužinu) lupeňov (D. útla ju má bezfarebnú), o niečo väčšie plodnice a výraznejší hnedý klobúk, pri sušení bez ružového nádychu. Text: Vladimír Antonín.


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 15.10.2008 19:18

Drobuľka

Psathyrella microrrhiza (Lasch) Konrad & Maubl. (1948)
Křehutka tenkokořenná


Výskyt: VIII. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Klobúk 20-50 mm

Hlúbik:

Hlúbik 40-190x1-4 mm

Význam:

Nejedlá.

Poznámka / Zaujímavosti:

Veľmi podobná Drobuľke útlej (Psathyrella corrugis) od ktorej je len veľmi obtiažne odlišitelná. Má však dobré vyvinuté velum na klobúku a hnedú tramu (dužinu) lupeňov (D. útla ju má bezfarebnú), o niečo väčšie plodnice a výraznejší hnedý klobúk, pri sušení bez ružového nádychu.