Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Waldsteinia geoides »

História popisu - Waldsteinia geoides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 01.05.2015 11:41

Cena:

Old VersionNew Version
10 1

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Světlé lesy a křoviny. Slovenskem probíhá severní hranice areálu.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1potenciálne zraniteľný taxón (NT), zákonom chránený

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1V ČR nepůvodní druh, jen vzácně zplanělý.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 19.01.2010 13:38

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 28.11.2008 20:48

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Valdštejnka kuklíkovitá 1Valdštajnka kuklíkovitá

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Mochnička kuklíkovitá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Willd.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Valdštejnka kuklíkovitá

Waldsteinia geoides