Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Viola dacica »

História popisu - Viola dacica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 11.11.2010 19:17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
15 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
16 18

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na podhorských a horských lúkach (poloniny). Na Slovensku sa vyskytuje hojnejšie najmä na pohraničnom hrebeni Bukovských vrchov, údaje sú aj z Vihorlatu.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: EN - silne ohrozený taxón.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Východokarpatský prvok vo flóre Slovenskej republiky.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 21.09.2008 14:35

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Violka dácká

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Borbás

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Viola declinata auct. non Waldst. et Kit.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Fialka dácka

Viola dacica