Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Trifolium bonannii »

História popisu - Trifolium bonannii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 08.02.2019 18:10

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 110

Význam:

Old VersionNew Version
1 1chýbajúce alebo nedostatočné údaje (DD)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 11.01.2010 20:55

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 20:22

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 20:20

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Jetel jahodnatý opomíjený

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1J. Presl et C. Presl

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Trifolium fragiferum subsp. bonannii (J. Presl et C. Presl) Soják; Trifolium neglectum C. A. Mey.; Xerosphaera fragiferra subsp. bonannii (J. Presl et C. Presl) Soják;


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Ďatelina Bonannova

Trifolium bonannii