Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Taraxacum sect. Ruderalia »

História popisu - Taraxacum sect. Ruderalia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 17.05.2020 22:33

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1apomiktické mikrospecies na tomto webu: Taraxacum acervatulum Taraxacum alatum Taraxacum atrox Taraxacum baeckiiforme Taraxacum clarum Taraxacum copidophyllum Taraxacum crassum Taraxacum diastematicum Taraxacum ekmanii Taraxacum exsertiforme Taraxacum fasciatum Taraxacum freticola Taraxacum jugiferum Taraxacum macranthoides Taraxacum melanostigma agg. Taraxacum oblongatum Taraxacum officinale Taraxacum piceatum Taraxacum praestabile Taraxacum pseudoretroflexum Taraxacum sertatum Taraxacum urbicola Taraxacum valens Taraxacum violaceifrons pozn. za determinaci všech apomiktických mikrodruhů děkuji B. Trávníčkovi - našemu specialistovi na tuto sekci. diploidní, sexuálně se rozmnožující taxony na tomto webu: Taraxacum linearisquameum  1apomiktické mikrospecies na tomto webu: Taraxacum acervatulum Taraxacum alatum Taraxacum atrox Taraxacum baeckiiforme Taraxacum clarum Taraxacum copidophyllum Taraxacum crassum Taraxacum diastematicum Taraxacum ekmanii Taraxacum exsertiforme Taraxacum fasciatum Taraxacum freticola Taraxacum jugiferum Taraxacum laticordatum Taraxacum macranthoides Taraxacum melanostigma agg. Taraxacum oblongatum Taraxacum officinale Taraxacum piceatum Taraxacum praestabile Taraxacum pseudoretroflexum Taraxacum sertatum Taraxacum urbicola Taraxacum valens Taraxacum violaceifrons pozn. za determinaci všech apomiktických mikrodruhů děkuji B. Trávníčkovi - našemu specialistovi na tuto sekci. diploidní, sexuálně se rozmnožující taxony na tomto webu: Taraxacum linearisquameum


Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 17.05.2020 20:46

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Determinační rozdíly odlišující sect. Ruderalia od jiných sekcí pampelišek: - chmýr bílý až nažloutlý - nažky šedavé, šedohnědé nebo velmi světle okrově hnědé, vnější zákrovní listeny bez hrbolku nebo růžku (odlišení od sect. Erythrospermia) - vnější zákrovní listeny bez zřetelného světlého lemu, zpravidla dolů odstávající (pozor na druhy z kruhu Taraxacum copidophyllum), nažky s pyramidou válcovitě kuželovitou nebo kuželovitou (odlišení od sect. Palustria) - střední žilka jednolitě červenofialová, růžová nebo zelená, vnější zákrovní listeny rozestálé, esovitě ohnuté, zákrov neojíněný 1Determinační rozdíly odlišující sect. Ruderalia od jiných sekcí pampelišek: - chmýr bílý až nažloutlý - nažky šedavé, šedohnědé nebo velmi světle okrově hnědé, vnější zákrovní listeny bez hrbolku nebo růžku (odlišení od sect. Erythrospermia) - vnější zákrovní listeny bez zřetelného světlého lemu, zpravidla dolů odstávající (pozor na druhy z okruhu Taraxacum copidophyllum), nažky s pyramidou válcovitě kuželovitou nebo kuželovitou (odlišení od sect. Palustria) - střední žilka jednolitě červenofialová, růžová nebo zelená, vnější zákrovní listeny rozestálé, esovitě ohnuté, zákrov neojíněný


Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 17.05.2020 18:47

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 18

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Determinační rozdíly odlišující sect. Ruderalia od jiných sekcí pampelišek: - chmýr bílý až nažloutlý - nažky šedavé, šedohnědé nebo velmi světle okrově hnědé, vnější zákrovní listeny bez hrbolku nebo růžku (odlišení od sect. Erythrospermia) - vnější zákrovní listeny bez zřetelného světlého lemu, zpravidla dolů odstávající (pozor na druhy z kruhu Taraxacum copidophyllum), nažky s pyramidou válcovitě kuželovitou nebo kuželovitou (odlišení od sect. Palustria) - střední žilka jednolitě červenofialová, růžová nebo zelená, vnější zákrovní listeny rozestálé, esovitě ohnuté, zákrov neojíněný

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Osídlují širokou škálu biotopů od vlhkých luk typu Caricion či Arrhenanterion, po synantropní stanoviště - trávníky, intravilány obcí, okraje silnic apod. od termofytika po oreofytikum.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Rostliny využitelné z hlediska farmakologického i z hlediska lidové medicíny. Všechny druhy pampelišek obsahují velké množství různých polyhydroxylovaných derivátů na bázi fenolu (především jednoduchých fenylpropanoidů), seskviterpenoidů (přesněji seskviterpenoidních exomethylén-laktonů) a triterpenoidů (taraxasterolů, arnidiol a faradiol). Rostliny však obsahují také množství indolových a beta-karbolinových alkaloidů, které však nejsou prokazatelně metabolisovány na toxické produkty v lidském organismu). Rostliny obsahují rovněž velké množství polysacharidu inulinu ze skupiny fruktanů (vhodný např. pro jedince s diabetem), listové čepele navíc obsahují vysokou koncentraci kyseliny askorbové. Z prokazatelných farmakologických účinků lze jmenovat např. účinky protizánětlivé, antidiabetické (inulin napomáhá regulovat hladinu glukosy), antioxidativní, dále jsou prokázány pozitivní účinky na funkci trávicí a močové soustavy.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Sekce Ruderalia zahrnuje v ČR asi 250 taxonů, jejichž determinace je velice komplikovaná a pro začínající (a mnohdy i pokročilé) botaniky prakticky nemožná. V Evropě čítá asi 800 taxonů. Všemi dobře známá pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), patřící do této sekce, však v ČR a ani na Slovensku ve skutečnosti neroste, jako T. officinale se označují rostliny ze severských oblastí Evropy (Skandinávie). Na území České Republiky bylo dosud popsáno přibližně 100 apomiktických mikrodruhů této sekce a 1 sexuálně se rozmnožující druh (Taraxacum linearisquameum). Kromě toho existuje řada neurčitelných přechodných forem a apomiktických hybridů, které tvoří četné hybridní roje a populace.  1Sekce Ruderalia zahrnuje v ČR asi 250 taxonů, jejichž determinace je velice komplikovaná a pro začínající (a mnohdy i pokročilé) botaniky prakticky nemožná. V Evropě čítá asi 800 taxonů. Všemi dobře známá pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), patřící do této sekce, však v ČR a ani na Slovensku ve skutečnosti neroste, jako T. officinale se označují rostliny ze severských oblastí Evropy (Skandinávie). Na území České Republiky bylo dosud popsáno přibližně 100 apomiktických mikrodruhů této sekce a 1 sexuálně se rozmnožující druh (Taraxacum linearisquameum). Kromě toho existuje řada neurčitelných přechodných forem a apomiktických hybridů, které tvoří četné hybridní roje a populace. Pro determinaci pampelišek je rovněž důležitým faktorem sběr fenotypově dobře vyvinutých rostlin z neextrémních stanovišť (vykazují výraznou fenotypovou plasticitu) a to pouze v období plného rozkvětu, kdy tvoří tzv. střední listy (tedy v nižších a středních polohách lze pampelišky sbírat zhruba od poloviny dubna do první poloviny května, ve vyšších polohách až do konce května).


Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 16.05.2020 13:48

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1apomiktické mikrospecies na tomto webu: Taraxacum atrox Taraxacum baeckiiforme Taraxacum crassum Taraxacum fasciatum Taraxacum macranthoides Taraxacum melanostigma agg. Taraxacum officinale Taraxacum piceatum Taraxacum praestabile Taraxacum pseudoretroflexum Taraxacum sertatum Taraxacum valens pozn. za determinaci všech apomiktických mikrodruhů děkuji B. Trávníčkovi - našemu specialistovi na tuto sekci. diploidní, sexuálně se rozmnožující taxony na tomto webu: Taraxacum linearisquameum  1apomiktické mikrospecies na tomto webu: Taraxacum acervatulum Taraxacum alatum Taraxacum atrox Taraxacum baeckiiforme Taraxacum clarum Taraxacum copidophyllum Taraxacum crassum Taraxacum diastematicum Taraxacum ekmanii Taraxacum exsertiforme Taraxacum fasciatum Taraxacum freticola Taraxacum jugiferum Taraxacum macranthoides Taraxacum melanostigma agg. Taraxacum oblongatum Taraxacum officinale Taraxacum piceatum Taraxacum praestabile Taraxacum pseudoretroflexum Taraxacum sertatum Taraxacum urbicola Taraxacum valens Taraxacum violaceifrons pozn. za determinaci všech apomiktických mikrodruhů děkuji B. Trávníčkovi - našemu specialistovi na tuto sekci. diploidní, sexuálně se rozmnožující taxony na tomto webu: Taraxacum linearisquameum


Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 18.08.2019 12:08

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1apomiktické mikrospecies na tomto webu: Taraxacum atrox Taraxacum baeckiiforme Taraxacum crassum Taraxacum fasciatum Taraxacum macranthoides Taraxacum melanostigma agg. Taraxacum officinale Taraxacum piceatum Taraxacum praestabile Taraxacum pseudoretroflexum Taraxacum sertatum Taraxacum valens pozn. za determinaci všech apomiktických mikrodruhů děkuji B. Trávníčkovi - našemu specialistovi na tuto sekci. diploidní, sexuálně se rozmnožující taxony na tomto webu: Taraxacum linearisquameum

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Sekce Ruderalia zahrnuje v ČR asi 250 taxonů, jejichž determinace je velice komplikovaná a pro začínající (a mnohdy i pokročilé) botaniky prakticky nemožná. V Evropě čítá asi 800 taxonů. Všemi dobře známá pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), patřící do této sekce, však v ČR a ani na Slovensku ve skutečnosti neroste, jako T. officinale se označují rostliny ze severských oblastí Evropy (Skandinávie).  1Sekce Ruderalia zahrnuje v ČR asi 250 taxonů, jejichž determinace je velice komplikovaná a pro začínající (a mnohdy i pokročilé) botaniky prakticky nemožná. V Evropě čítá asi 800 taxonů. Všemi dobře známá pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), patřící do této sekce, však v ČR a ani na Slovensku ve skutečnosti neroste, jako T. officinale se označují rostliny ze severských oblastí Evropy (Skandinávie). Na území České Republiky bylo dosud popsáno přibližně 100 apomiktických mikrodruhů této sekce a 1 sexuálně se rozmnožující druh (Taraxacum linearisquameum). Kromě toho existuje řada neurčitelných přechodných forem a apomiktických hybridů, které tvoří četné hybridní roje a populace.


Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 01.09.2018 20:58

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Taraxacum officinale auct. p.p. non Wiggers Taraxacum sect. Vulgaria

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Sekce Ruderalia zahrnuje v ČR asi 250 taxonů, jejichž determinace je velice komplikovaná a pro začínající (a mnohdy i pokročilé) botaniky prakticky nemožná. V Evropě čítá asi 800 taxonů. Všemi dobře známá pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), patřící do této sekce, však v ČR a ani na Slovensku ve skutečnosti neroste, jako T. officinale se označují rostliny ze severských oblastí Evropy (Skandinávie).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 08.11.2008 18:15

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Pampeliška


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Púpava

Taraxacum sect. Ruderalia