Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Symphytum bohemicum »

História popisu - Symphytum bohemicum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 15.01.2010 14:39

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 12:14

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kostival český

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1F. W. Schmidt

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Symphytum officinale subsp. bohemicum (F. W. Schmidt) Čelak.; Symphytum officinale var. album Milde; Symphytum officinale var. bohemicum (F. W. Schmidt) Pers.; Symphytum officinale var. flavescens Opiz;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kostihoj český

Symphytum bohemicum