Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sesleria heufleriana »

História popisu - Sesleria heufleriana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 21.10.2008 21:16

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Pěchava

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Schur

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Ostrevka dlhosteblová

Sesleria heufleriana