Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Potentilla recta »

História popisu - Potentilla recta

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 23.11.2013 13:24

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 110


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 23.11.2013 13:22

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Potentilla leucotricha Borbás; Potentilla sulfurea Lam.; Potentilla crassa Tausch ex Opiz; Potentilla obscura Willd.; Potentilla pilosa Willd.; Potentilla adriatica Murb.; Potentilla velenovskyi Hayek;

Výskyt do:

Old VersionNew Version
17 18

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Výslunné travnaté a kamenité svahy, stepi, křoviny, meze a okraje cest, zejména v teplejších oblastech. Na jižní Moravě poměrně častý druh.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR vzácnější druh vyžadující pozornost (C4a).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 18.10.2008 20:53

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Mochna přímá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Nátržník priamy

Potentilla recta