Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pinus nigra »

História popisu - Pinus nigra

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.09.2008 20:59

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Borovice černá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Arn.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh.


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Borovica čierna

Pinus nigra