Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Orchis spitzelii »

História popisu - Orchis spitzelii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 22.08.2011 19:54

Český názov:

Old VersionNew Version
1vstavač 1vstavač Spitzelův

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Orchis viridifusca; Orchis bungii;

Cena:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 29.11.2008 21:10

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Vstavač

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Saut. ex W.D.J. Koch

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Vstavač Spitzelov

Orchis spitzelii