Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata »

História popisu - Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 06.11.2011 17:45

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1rumenica nepravá 1rumenica nepravá bradavičnatá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Onosma pseudoarenaria 1Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Schur 1(Kit.) Rauschert.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Onosma arenaria subsp. pseudoarenaria (Schur) Jáv.  1Onosma arenaria auct. non Waldst. et Kit., Onosma arenaria f. tuberculata (Kit.) A. Kern., Onosma arenaria subsp. tuberculata (Kit.) Jáv., Onosma arenaria var. austriaca Beck, Onosma austriaca (Beck) Fritsch, Onosma helvetica subsp. austriaca (Beck) Teppner, Onosma helvetica subsp. tuberculata (Kit.) Soó, Onosma pseudoarenaria subsp. austriaca (Beck) Dostál, Onosma pseudoarenaris subsp. tridentina var. austriaca (Beck) Braun.-Blanq.

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na výslnných, kamenistých stráňach, lesostepiach a piesčitých biotopoch. Na Slovensku sa vyskytuje veľmi zriedkavo len v panónskej oblasti na Burde, v Ipešlko-rimavskej brázde, v Slovenskom krase a na Východoslovenskej nížine.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 09.11.2008 18:26

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Ruměnice

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Schur

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Onosma arenaria subsp. pseudoarenaria (Schur) Jáv.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Rumenica nepravá

Onosma pseudoarenaria