Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Muscari neglectum »

História popisu - Muscari neglectum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 01.04.2020 10:17

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Botryanthus speciosus Marches.; Muscari racemosum (L.) Medik. non Mill., nom. illeg.; Muscari racemosum subsp. neglectum (Guss. ex Ten.) Corb.; Muscari speciosum Marches.;  1Botryanthus speciosus Marches.; Muscari atlanticum Boiss. & Reut. Muscari racemosum (L.) Medik. non Mill., nom. illeg.; Muscari racemosum subsp. neglectum (Guss. ex Ten.) Corb.; Muscari speciosum Marches.;

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 17.10.2008 20:50

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Modřenec hroznatý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Guss. ex Ten.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Botryanthus speciosus Marches.; Muscari racemosum (L.) Medik. non Mill., nom. illeg.; Muscari racemosum subsp. neglectum (Guss. ex Ten.) Corb.; Muscari speciosum Marches.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Modrica nebadaná

Muscari neglectum