Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Luzula sylvatica »

História popisu - Luzula sylvatica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 08.01.2021 17:33

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Luzula maxima DC.  1

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Horské smrkové lesy, subalpínské travnaté biotopy apod. V horách běžný druh.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 142219


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 20.09.2008 13:20

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Bika lesní

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Huds.) Gaudin

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Luzula maxima DC.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Chlpaňa lesná

Luzula sylvatica