Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lotus tenuis »

História popisu - Lotus tenuis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 05.12.2013 14:38

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Lotus corniculatus 1{7587}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 05.12.2013 14:37

Kvalita:

Old VersionNew Version
17 110

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Lotus corniculatus

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Okraje slanisk, méně zasolené louky a vysychající mokřady, častěji v nížinách na zásadité půdě.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR ohrožený druh (C3).

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 16.01.2010 20:35

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 04.10.2008 19:59

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Štírovník tenkolistý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Waldst. et Kit. ex Willd.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lotus campestris Schur; Lotus corniculatus subsp. tenuifolius (L.) Hartm.; Lotus corniculatus subsp. tenuis (Waldst. et Kit. ex Willd.) Briq.; Lotus corniculatus var. tenuifolius L.; Lotus glaber Mill., nom. utique rej. prop.; Lotus tenuifolius (L.) Rchb.;

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Ľadenec tenkolístkový

Lotus tenuis