Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Limonium gmelinii subsp. hungaricum »

História popisu - Limonium gmelinii subsp. hungaricum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 15.03.2011 21:01

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Dekoratívny druh slaných, vysychavých lúk, na Slovensku sa vyskytuje len na jedinej lokalite (územne chránené ako NPR a PR) v komplexe slaniskových lúk v okolí Štúrova.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - Kriticky ohrozený taxón


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 05.10.2008 21:01

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Limonka Gmelinova podunajská

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Klokov) Soó

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Limonium hungaricum Klokov

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Limonka Gmelinova uhorská

Limonium gmelinii subsp. hungaricum