Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Iris spuria »

História popisu - Iris spuria

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 20.07.2010 15:09

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na vlhkých lúkach a pasienkoch, uprednostňuje zasolené pôdy. Na Slovensku okolo 10 lokalít predovšetkým v Podunajskej nížine.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 01.10.2008 20:24

Český názov:

Old VersionNew Version
1Kosatec 1Kosatec žlutofialový


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 30.09.2008 21:00

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kosatec

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kosatec pochybný

Iris spuria