Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Iris graminea »

História popisu - Iris graminea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 10.06.2010 12:22

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie v krovinách, okrajoch lesov, na lúkach a pasienkoch. Na Slovensku sa vyskytuje najmä v južnej časti územmia od Záhoria po Bukovské vrchy.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: VU - ohrozený, zraniteľný taxón


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 30.09.2008 20:58

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kosatec trávovitý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 16


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kosatec trávolistý

Iris graminea