Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Iris arenaria »

História popisu - Iris arenaria

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 23.04.2013 11:19

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné stepi a kamenité stráně v panonské oblasti. 1Výslunné stepi, kamenité a písčité stráně v panonské oblasti. Na Slovensku je známa len jediná lokalita výskytu pri obci Čenkov. V ČR má méně než 10 lokalit na jižní Moravě, zejména v CHKO Pálava a v okolí Miroslavi.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Evropsky významný druh dle přílohy II směrnice o stanovištích (NATURA 2000).


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 23.04.2013 11:10

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1{7472} - má květy o něco větší a barevně variabilní, listy širší.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Výslunné stepi a kamenité stráně v panonské oblasti.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Na Slovensku kriticky ohrožený (CR). V ČR silně ohrožený druh (C2r), také zákonem chráněný.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.07.2012 13:21

Český názov:

Old VersionNew Version
1kosatec skalní písečný  1kosatec písečný

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 31.05.2011 13:48

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Okvětí žluté, vnější okvětní cípy rozestálé, oddenek tenký, lodyha 5-10cm vysoká. (Převzato Klíč ke květeně ČR) 


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 30.09.2008 21:03

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kosatec skalní písečný

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Waldst. et Kit.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) Á. Löve et D. Löve

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 15


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kosatec piesočný

Iris arenaria