Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Iris aphylla subsp. hungarica »

História popisu - Iris aphylla subsp. hungarica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Milan Zajac
Dátum: 18.07.2010 16:50

Cena:

Old VersionNew Version
1 10

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na výslnných, xerotermných miestach ako sú stráne, skaly, skalné štrbiny, krasové stepi pod. Na Slovensku sa vyskytuje na niekoľkých lokalitách v južnej časti územia. Panónsky endemit, rastie iba na Slovensku a v Maďarsku.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1zákonom chránený, kategória ohrozenia: CR - kriticky ohrozený taxón.


Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 30.09.2008 20:48

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Kosatec bezlistý

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Waldst. et Kit.) Hegi

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Iris hungarica Waldst. et Kit.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 17


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Kosatec bezlistý uhorský

Iris aphylla subsp. hungarica