Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ginkgo biloba »

História popisu - Ginkgo biloba

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Jarmila Richmanová
Dátum: 21.09.2008 16:14

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Jinan dvoulaločný

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 14

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh.


Úvodné znenie

Publikoval:
Dátum:

Ginkgo dvojlaločné

Ginkgo biloba